X
Geen gegevens gevonden

Veel gestelde vragen

Actueel

 • 18-01-2018  |

  Handhaving nieuwe privacywet

  Op 25 mei aanstaand treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. De nieuwe privacywetgeving is complex en ingrijpend.
 • 10-01-2018  |

  Aanpassing richtlijnen en goede praktijken in de Arbocatalogus

  De werkgroep Arbocatalogus is momenteel bezig om de goede praktijken die op de website van de arbocatalogus staan te actualiseren. De volgende items zijn aangepast: (Isolatie) Kleding Preventiemedewerker Automatische zakkenplaatser Afschermen
 • 04-01-2018  |

  Pensioenpremies 2018

  Het bestuur VLEP neemt jaarlijks een besluit over de premies, indexaties en de te hanteren salarisstijging voor de voorschotnota. Naar aanleiding van de besluiten van sociale partners is de regeling voor 2018 vastgesteld. Hier treft u de notitie waarin de
 • 15-12-2017  |

  Loontabellen cao vleeswaren per 1 december 2017

  In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie is onder andere afgesproken dat per 1 december 2017 de feitelijke lonen worden verhoogd met 2% en dat er een eenmalige uitkering van € 125,- bruto wordt verstrekt. De
 • 14-12-2017  |

  Onderhandelingsresultaat CAO Vleeswaren

  Afgelopen weekend hebben sociale partners in de vleeswarenindustrie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor 18 maanden. Het resultaat voor de cao bevat niet alleen een structurele loonsverhoging, maar ook enkele additionele inhoudelijke
 • 12-12-2017  |

  Webinar voor werkgevers VLEP over transitie

  Pensioenfonds VLEP verhuist zijn administratie per 1 januari 2018. De overstap heeft gevolgen voor de aanlevering van uw gegevens, de facturering en andere administratieve zaken. Daarvoor is ook van u een aantal acties nodig. In een speciaal webinar op dinsdag
 • 12-12-2017  |

  Pensioenfonds VLEP krijgt andere pensioenuitvoerder

  Met ingang van 1 januari 2018 verhuist de pensioenadministratie van VLEP naar de nieuwe uitvoerder AZL. John Klijn, voorzitter van VLEP: "We zochten een uitvoerder die goed paste bij ons fonds. Na een zorgvuldig traject kwam AZL als meest geschikte
 • 12-12-2017  |

  Duurzame inzetbaarheid

  Binnen de sectoren vlees- en vleeswarenindustrie zijn sociale partners regelmatig in gesprek over het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid (DI). Enige tijd geleden hebben de beide sectoren ESF subsidie aangevraagd voor projecten in het kader van DI. De beschikking
« 1 2 3 4 5 ... » 3/18 (174)
ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer