X
Geen gegevens gevonden

Veel gestelde vragen

Actueel

 • 30-11-2017  |

  CAO onderhandelingen vleeswarenindustrie vastgelopen

  De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de circa 3.000 werknemers in de vleeswarenindustrie zijn deze week vastgelopen. Na zes rondes blijken de verschillen te groot om tot overeenstemming te komen. De FNV heeft een ultimatum gesteld, welke maandag 4
 • 15-11-2017  |

  WGA-hiaat verzekering

  Het Fonds Collectieve Belangen voor de vleessector en de vleeswarenindustrie heeft met Aegon uitgebreid onderhandeld over de voorwaarden voor de voortzetting van de mantelpolis WGA-hiaat verzekering. Het fonds is in deze onderhandelingen bijgestaan door het
 • 15-11-2017  |

  Meer werkgevers pakken stress op het werk aan

  Tijdens de Week van de Werkstress maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe cijfers bekend over de aanpak van werkstress. Het aandeel van werkgevers met beleid tegen werkstress is gestegen van 69% in 2014 naar 77% in 2016. Steeds meer
 • 08-11-2017  |

  Pesten op de werkvloer

  We praten er misschien niet graag over, maar het komt toch vaker voor dan we denken. “pesten op de werkvloer”. Om werkgevers te ondersteunen in het aanpakken hiervan, heeft het ministerie van SZW enkele ‘tools’ ontwikkeld om met het
 • 01-11-2017  |

  Wat betekent het regeerakkoord voor het pensioen?

  AZL Nieuwsflits over pensioen in regeerakkoord Op 10 oktober 2017 is na maanden van onderhandelen het nieuwe regeerakkoord gepubliceerd. Het kabinet Rutte III is van plan om het pensioenstelsel te vernieuwen op basis van de bestaande voorstellen van de SER.
 • 31-10-2017  |

  De gevolgen van de vernieuwde arbowet voor de werkgever

  Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vernieuwd. Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit, over de second opinion en de klachtenprocedure is per 1 juli 2017 ingegaan. De nieuwe regels hebben gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de
 • 31-10-2017  |

  Aanpassing detacheringsrichtlijn

  Op maandag 23 oktober 2017 is in de Raad van Ministers van Sociale Zaken een akkoord bereikt over de aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Het voorstel moet nog akkoord worden bevonden door het Europees Parlement. Wanneer dat gebeurt treedt de richtlijn
 • 19-10-2017  |

  Wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2018

  De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2018 verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2018: – minimum maandloon: € 1.578,00 –
 • 12-10-2017  |

  Vierjarig programma preventie beroepsziekten

  In 2018 start een vierjarig programma gericht op de preventie van beroepsziekten. Door middel van een campagne, interventies en de inzet op kennis en innovatie wil het kabinet de bewustwording en aanpak van de risico’s van het werken met gevaarlijke
« 1 2 3 4 5 ... » 4/18 (174)
ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer