X
Geen gegevens gevonden

Veel gestelde vragen

Actueel

 • 09-08-2017  |

  Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

  Per 1 juli 2017 is de Arbowetgeving gewijzigd. AWVN en OVAL hebben naar aanleiding van vragen die hierover zijn binnengekomen een kort overzicht gemaakt van FAQ over de belangrijkste wijzigingen.
 • 06-07-2017  |

  Start onderhandelingen voor nieuwe cao vleeswarenindustrie

  Gisteren zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart. De eerste dag stond vooral in het teken van de toelichting van de voorstellen van de vakbonden en de VNV, waarbij uitgebreid is stil gestaan bij de actuele ontwikkelingen in de
 • 03-07-2017  |

  Second opinion Arbowetgeving nader uitgewerkt

  Per 1 juli 2017 wordt de Arbeidsomstandigheden wet op een aantal punten gewijzigd. Zo moet de werkgever vanaf dat moment in een nieuw contract met de arbodienst opnemen dat de werknemer de bedrijfsarts kan verzoeken om raadpleging van een andere
 • 29-06-2017  |

  Veiligheid en gezondheid op het werk is een zaak van iedereen

  De Europese Commissie heeft een praktische gids voor werkgevers opgesteld met concrete tips voor een geslaagde aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk volgens de EU-wetgeving.Werk maken van veiligheid en gezondheid op het werk hoeft niet ingewikkeld te
 • 08-06-2017  |

  Afstand tot de arbeidsmarkt

  De 100.000 banen afspraak dateert alweer van enige tijd geleden. Toch agenderen sociale partners in de vlees- en vleeswarensector deze afspraak regelmatig tijdens hun overleggen. De intentie om vorm te geven aan deze afspraak is er wel degelijk. Hoe zat het
 • 05-06-2017  |

  Aanloopschaal en veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

  De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw in de vleeswarenindustrie zijn, gebaseerd op het minimumloon. Voor werknemers in de leeftijd tot en met 18 jaar wordt het minimummaandloon verhoogd met 10% en voor werknemers in de leeftijd van 19 en 20
 • 16-05-2017  |

  Meld u aan voor de workshop RI&E op 7 juni!

  Slechts 45% van de organisaties die verplicht zijn een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben, beschikken daadwerkelijk over een actuele RI&E. Meer aandacht voor de RI&E kan dus geen kwaad. Heeft u behoefte aan meer uitleg over de RI&E kom dan
 • 12-05-2017  |

  Reparatie 3e WW-jaar

  ​De besturen van de centrale ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben op 8 mei ingestemd met de oprichting van een centrale uitvoeringsfaciliteit waarmee ondernemingen en bedrijfstakken een private aanvulling op de WW en de WGA kunnen
 • 10-05-2017  |

  Nieuwe en aangepaste richtlijnen

  De werkgroep Arbocatalogus is bezig geweest om de richtlijnen die op de website van de arbocatalogus staan te actualiseren. De volgende richtlijnen zijn recentelijke aangepast:
« 1 2 3 4 5 ... » 4/15 (144)
ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer