X
Geen gegevens gevonden

Veel gestelde vragen

Actueel

 • 25-04-2017  |

  3 mei branche RI&E niet beschikbaar vanwege update

  Op woensdagochtend 3 mei is het niet mogelijk om de branche RI&E Vleessector en Vleeswarenindustrie te gebruiken. Zowel de software als ook de vragenlijst worden ge-update. 's Middags werkt alles weer zoals het hoort, met nieuwe software en een
 • 20-04-2017  |

  Is uw RI&E in orde?

  Week van de RI&E Van 12 juni tot en met 16 juni 2017 vindt de Week van de RI&E plaats. Dit jaar wordt vooral de nadruk gelegd op de mogelijkheden die de risico-inventarisatie en -evaluatie biedt voor de ondernemer. Maar de RI&E is er ook en
 • 18-04-2017  |

  Fysieke belasting is beroepsziekte nummer 2

  Verzuim door fysieke (over)belasting op het werk levert de BV Nederland een kostenpost van maar liefst 1,1 miljard euro per jaar op. Daarmee is het na werkstress de grootste oorzaak van werk gerelateerd verzuim. Wat zijn de belangrijkste oorzaken en in welke
 • 04-04-2017  |

  Levenlanglerenkrediet: op latere leeftijd blijven ontwikkelen

  Met ingang van studiejaar 2017 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onder bepaalde voorwaarden geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Deze maatregel; het
 • 03-04-2017  |

  Compensatie transitievergoeding

  Minister Asscher heeft 23 maart een wetsvoorstel ingediend dat bepaalt dat de werkgever gecompenseerd wordt voor de betaalde transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid.Daarnaast wijzigt volgens het
 • 27-03-2017  |

  SVO mbo-opleiding tot food professional

  In de beleidsvisie van de COV: 2025: De Nederlandse Vleessector in balans wordt naast de economische kracht ook aandacht besteed aan het verder verbeteren van de professionaliteit en aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerker. Het is van cruciaal
 • 20-03-2017  |

  Asbest, uitbreiding controles ILT

  Vanaf augustus 2015 heeft de ILT zich gefocust op bedrijven uit de levensmiddelenindustrie. In een eerder nieuwsbericht hebben wij u daar al op geattendeerd. Inmiddels heeft de ILT ruim 400 bedrijven bezocht en grofweg 70% van deze bedrijven voldoet volgens
 • 02-02-2017  |

  Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

  De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wetsvoorstel tot
 • 31-01-2017  |

  Pensioenen in 2017 waarschijnlijk niet omlaag

  Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP) hoeft de pensioenen in 2017 hoogstwaarschijnlijk niet te verlagen. Dat komt doordat de rente en de koersen van de aandelen eind 2016 zijn gestegen. Het afgelopen
« ... 2 3 4 5 6 ... » 5/15 (144)
ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer