X
Geen gegevens gevonden

Veel gestelde vragen

Actueel

 • 11-08-2017  |

  Checklist uitzendbureaus

  Bedrijven die uitzendkrachten inhuren zijn mede verantwoordelijk om een uitzendbureau in te huren dat volgens de wet- en regelgeving werkt. Bovendien kunnen zij in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld als het uitzendbureau niet alles op orde
 • 10-08-2017  |

  RI&E opnieuw officieel erkend

  Het RI&E-instrument voor de Vleessector en de Vleeswarenindustrie is opnieuw officieel erkend door het Steunpunt RI&E. Dat betekent dat kleine bedrijven uit deze sectoren (met 25 medewerkers of minder) die gebruik maken van dit instrument, de RI&E niet hoeven
 • 09-08-2017  |

  Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

  Per 1 juli 2017 is de Arbowetgeving gewijzigd. AWVN en OVAL hebben naar aanleiding van vragen die hierover zijn binnengekomen een kort overzicht gemaakt van FAQ over de belangrijkste wijzigingen.
 • 06-07-2017  |

  Start onderhandelingen voor nieuwe cao vleeswarenindustrie

  Gisteren zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart. De eerste dag stond vooral in het teken van de toelichting van de voorstellen van de vakbonden en de VNV, waarbij uitgebreid is stil gestaan bij de actuele ontwikkelingen in de
 • 03-07-2017  |

  Second opinion Arbowetgeving nader uitgewerkt

  Per 1 juli 2017 wordt de Arbeidsomstandigheden wet op een aantal punten gewijzigd. Zo moet de werkgever vanaf dat moment in een nieuw contract met de arbodienst opnemen dat de werknemer de bedrijfsarts kan verzoeken om raadpleging van een andere
 • 29-06-2017  |

  Veiligheid en gezondheid op het werk is een zaak van iedereen

  De Europese Commissie heeft een praktische gids voor werkgevers opgesteld met concrete tips voor een geslaagde aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk volgens de EU-wetgeving.Werk maken van veiligheid en gezondheid op het werk hoeft niet ingewikkeld te
 • 08-06-2017  |

  Afstand tot de arbeidsmarkt

  De 100.000 banen afspraak dateert alweer van enige tijd geleden. Toch agenderen sociale partners in de vlees- en vleeswarensector deze afspraak regelmatig tijdens hun overleggen. De intentie om vorm te geven aan deze afspraak is er wel degelijk. Hoe zat het
 • 05-06-2017  |

  Aanloopschaal en veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

  De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw in de vleeswarenindustrie zijn, gebaseerd op het minimumloon. Voor werknemers in de leeftijd tot en met 18 jaar wordt het minimummaandloon verhoogd met 10% en voor werknemers in de leeftijd van 19 en 20
 • 16-05-2017  |

  Meld u aan voor de workshop RI&E op 7 juni!

  Slechts 45% van de organisaties die verplicht zijn een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben, beschikken daadwerkelijk over een actuele RI&E. Meer aandacht voor de RI&E kan dus geen kwaad. Heeft u behoefte aan meer uitleg over de RI&E kom dan
« ... 2 3 4 5 6 ... » 5/16 (156)
ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer