X
Geen gegevens gevonden

Veel gestelde vragen

Actueel

 • 19-09-2017  |

  Werken met koel- en/of vriesinstallaties

  Als u werkt met koel- en/of vriesinstallaties, is veiligheid van het grootste belang. Het onbedoeld vrijkomen van koudemiddel uit de installatie is gevaarlijk: het kan leiden tot verstikking, vergiftiging, brand, explosie en/of bevriezingsverschijnselen.
 • 19-09-2017  |

  Inspecteurs letten op preventie medewerker

  Bij bedrijfsbezoeken van Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) wordt regelmatig de RI&E van het bedrijf opgevraagd. Recentelijk is gebleken dat daarbij extra aandacht wordt  besteed aan de manier waarop het bedrijf het vraagstuk van de
 • 19-09-2017  |

  Dicriminatie op de werkvloer

  Discriminatie op de werkvloer (arbeidsdiscriminatie) komt veel vaker voor dan werkgevers en werknemers zelf denken. Het is belangrijk dat u als werkgever daar alert op bent. Discriminatie op de werkvloer kan leiden tot (langdurige) uitval en valt onder
 • 12-09-2017  |

  Groen licht voor aanvulling WW

  Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de
 • 05-09-2017  |

  Premies Werkhervattingskas 2018 vastgesteld

  UWV heeft op 1 september 2017 de premies en parameters voor de WGA- en ZW-premies 2018 gepubliceerd. Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur van UWV de premies en parameters vast via het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Dit besluit wordt
 • 05-09-2017  |

  Pensioenfonds VLEP splitst uitvoering en bestuursondersteuning

  Bpf Vlees & Vleeswaren brengt de pensioenuitvoering onder bij AZL en de bestuursondersteuning bij Actor. Het fonds heeft beide zaken nu nog bij Syntrus Achmea. Pensioenfonds VLEP, dat €2,5 mrd beheert, was een van de verplichte bpf’en die weg
 • 05-09-2017  |

  Aanpassing Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet

  Per 1 september 2017 is de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. Dit gebeurt vanwege de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit die per 1 juli 2017 zijn ingegaan. ​Een van de belangrijkste aanpassingen van de Arbowet is dat de
 • 28-08-2017  |

  Verlaging van de pensioenen in 2017 niet nodig

  De financiële situatie van VLEP is iets verbeterd. Dat komt doordat de rente hoger is. Maar de dekkingsgraad van ons pensioenfonds is nog te laag. Daarom heeft VLEP een herstelplan. In dit plan staat welke maatregelen we nemen om de pensioenen ook in de
 • 28-08-2017  |

  Seniorenregeling en pensioen

  Maakt uw medewerker gebruik van de seniorenregeling? Werknemers van 60 jaar en ouder hebben in deze regeling de mogelijkheid om 90% te gaan werken, zonder salaris in te leveren. De pensioenpremie is dan gebaseerd op 100% en de premieverdeling tussen werkgever
« ... 2 3 4 5 6 ... » 5/18 (174)
ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer