X
Geen gegevens gevonden

Veel gestelde vragen

Actueel

 • 28-08-2017  |

  Pensioenfonds VLEP krijgt andere uitvoerder

  AZL wordt nieuwe uitvoerder van VLEP Met ingang van 1 januari 2018 is AZL de nieuwe uitvoerder van ons pensioenfonds. Pensioenfonds VLEP moest op zoek naar een nieuwe uitvoerder omdat de huidige uitvoerder Syntrus Achmea Pensioenbeheer de dienstverlening
 • 28-08-2017  |

  Oproepkrachten en vakantiewerkers

  Oproepkrachten en vakantiewerkers moeten ook worden aangemeld bij VLEP. Ongeacht de duur van het contract of het aantal uren per week. Vergeet niet het pensioengevend salaris door te geven van deze medewerkers! U geeft verder - naast andere gegevens –
 • 28-08-2017  |

  Ook overwerk opgeven bij de pensioenaangifte

  Werknemers in de sectoren Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees krijgen een vast salaris. U geeft dit door bij de pensioenaangifte. Maar ook over de vakantietoeslag, vaste toeslagen en overwerk bouwen werknemers pensioen op. Daarom geeft u deze
 • 28-08-2017  |

  3e onderhandelingsronde voor nieuwe cao vleeswarenindustrie

  Dinsdag 22 augustus jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie hervat. Zowel de VNV als FNV, CNV en de Unie hebben over en weer gereageerd op elkaars voorstellen. Beide partijen houden vrijwel alle voorstellen op tafel. Hoewel
 • 22-08-2017  |

  Nieuw thema in de arbocatalogus: Geluid

  De werkgroep heeft in het afgelopen jaar het thema geluid behandeld en na akkoord van sociale partners toegevoegd aan de arbo-catalogus. Het nieuwe thema wordt op de arbomiddag van 9 november aanstaande behandeld. Het nieuwe thema klimaat is te vinden in de
 • 21-08-2017  |

  Nieuwe en aangepaste richtlijnen

  De werkgroep Arbocatalogus is bezig geweest om de richtlijnen die op de website van de arbocatalogus staan te actualiseren. De volgende richtlijnen zijn recentelijke aangepast: Ongewenste
 • 14-08-2017  |

  2e onderhandelingsronde voor nieuwe cao vleeswarenindustrie

  Afgelopen donderdag (10 augustus) zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie hervat. Op deze dag zijn de voorstellen van zowel de VNV als de vakbonden nader toegelicht. De onderhandelingen zijn tot nu toe in een constructieve
 • 11-08-2017  |

  Checklist uitzendbureaus

  Bedrijven die uitzendkrachten inhuren zijn mede verantwoordelijk om een uitzendbureau in te huren dat volgens de wet- en regelgeving werkt. Bovendien kunnen zij in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld als het uitzendbureau niet alles op orde
 • 10-08-2017  |

  RI&E opnieuw officieel erkend

  Het RI&E-instrument voor de Vleessector en de Vleeswarenindustrie is opnieuw officieel erkend door het Steunpunt RI&E. Dat betekent dat kleine bedrijven uit deze sectoren (met 25 medewerkers of minder) die gebruik maken van dit instrument, de RI&E niet hoeven
« ... 3 4 5 6 7 ... » 6/18 (174)
ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer