X
Geen gegevens gevonden

Veel gestelde vragen

Actueel

 • 24-11-2016  |

  WGA-hiaat verzekering

  Het Fonds Collectieve Belangen heeft met Aegon uitgebreid onderhandeld over de voorwaarden voor de voortzetting van de mantelpolis WGA-hiaat verzekering. Het fonds is in deze onderhandelingen bijgestaan door het bestuur van Savlex. De onderhandelingen
 • 24-11-2016  |

  Subsidieregeling Tel mee met Taal

  Werkgevers en lokale of regionale samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Een subsidie is maximaal € 50.000 per aanvraag. Voor wie subsidie Deze subsidie is bestemd voor: Werkgevers in Nederland. Zij
 • 24-11-2016  |

  Nieuw thema in de arbocatalogus; Klimaat

  De werkgroep heeft in het afgelopen jaar het thema klimaat behandeld en na akkoord van sociale partners toegevoegd aan de arbo-catalogus. Het nieuwe thema is op de arbomiddag van 8 november jl. uitgebreid aan de orde geweest. Achter de schermen is er druk
 • 22-11-2016  |

  Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

  Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft 18 november de tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zegt hij toe de handhaving op de wet DBA op te schorten 1 januari 2018.
 • 07-11-2016  |

  Subsidiemogelijkheden voor projecten Duurzame Inzetbaarheid

  Van 14 november t/m 25 november 2016 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid, 3e tijdvak (ESF 2014-2020). Met deze subsidieregeling kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan
 • 07-11-2016  |

  AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog

  De nieuwe AOW-leeftijd wordt in 2022 67 jaar en drie maanden. De leeftijd gaat omhoog omdat Nederlanders steeds langer leven. De levensverwachting stijgt in 2022. Het CBS maakte vandaag de nieuwe raming van de macro gemiddelde levensverwachting bekend.
 • 01-11-2016  |

  Vertrek Kees Hoendervangers

  Hierbij informeren wij u dat Kees Hoendervangers het Sociaal Secretariaat aan het eind van het jaar zal verlaten. Kees heeft zich sinds 1 januari 2015 binnen het sociaal secretariaat met name beziggehouden met het afwikkelen van scholingssubsidies, het door
 • 20-10-2016  |

  Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

  Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft bekend gemaakt dat er aanpassingen worden gedaan in de Participatiewet en Wet banenafspraak. Deze vereenvoudigingen staan nu in een overzichtelijke schema. In dit schema staan: De maatregel De omschrijving van
 • 20-10-2016  |

  Kandidatenverkenner banenafspraak

  Heeft u werk voor iemand die onder de banenafspraak valt? Dan kunt u met de kandidatenverkenner banenafspraak anonieme profielen bekijken van mensen die vallen onder de banenafspraak. U kunt profielen bewaren en informatie over deze kandidaten aanvragen.
« ... 3 4 5 6 7 ... » 6/14 (135)
ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer