X
Geen gegevens gevonden

Uit onderzoek blijkt dat werknemers in de vleeswarensector tevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden. Met name over het salaris is iedereen goed te spreken.
 
Op dit moment werken sociale partners gezamenlijk aan verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het ouderenbeleid leggen we onder de loep en de mogelijkheden voor de combinatie van arbeid en zorg worden verder verruimd. Naast collectieve arbeidsvoorwaarden (CAO) kent de vleeswarensector ook een verplichte pensioenregeling, een scholingsfonds, een ANW-hiaatverzekering en een WGA-hiaatverzekering.

We zitten echter niet stil en werken voortvarend aan verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Zo wordt het ouderenbeleid onder de loep genomen en worden de mogelijkheden voor de combinatie van arbeid en zorg verder verruimd.

De pensioenregeling is per per 1 januari 2006 veranderd. Meer informatie is te vinden op www.vlep.nl. Werknemers met vragen over de arbeidsvoorwaarden kunnen terecht bij de eigen personeelsfunctionaris. Daarnaast kunnen ze een beroep doen op het sociaal-secretariaat van de vleeswarensector bij de VNV in Zoetermeer. Dit geldt ook voor werkgevers en mensen die een baan in de vleeswarensector zoeken.

Actueel
 • 28-08-2017  |

  3e onderhandelingsronde voor nieuwe cao vleeswarenindustrie

  Dinsdag 22 augustus jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie hervat. Zowel de VNV als FNV, CNV en de Unie hebben over en weer gereageerd op elkaars voorstellen. Beide partijen houden vrijwel alle voorstellen op tafel. Hoewel
 • 14-08-2017  |

  2e onderhandelingsronde voor nieuwe cao vleeswarenindustrie

  Afgelopen donderdag (10 augustus) zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie hervat. Op deze dag zijn de voorstellen van zowel de VNV als de vakbonden nader toegelicht. De onderhandelingen zijn tot nu toe in een constructieve
 • 05-06-2017  |

  Aanloopschaal en veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

  De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw in de vleeswarenindustrie zijn, gebaseerd op het minimumloon. Voor werknemers in de leeftijd tot en met 18 jaar wordt het minimummaandloon verhoogd met 10% en voor werknemers in de leeftijd van 19 en 20
 • 16-03-2016  |

  Dekkingsgraad VLEP februari 2016

  De dekkingsgraad van ons pensioenfonds is gedaald naar 88,1% per eind februari 2016 (was 90,6% per eind januari). De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad
 • 25-01-2016  |

  Premiepercentages VLEP

  Op 24 december 2015 zijn de premiepercentages voor 2016 van VLEP bekend gemaakt op de website van VLEP. Op basis van afspraken tussen Cao-partijen in de Vleeswarenindustrie, gemaakt in de zomer van 2015, gaat het werknemersdeel van de premie voor de sector
« 1 2 2/2 (30)
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer