X

Uit onderzoek blijkt dat werknemers in de vleeswarensector tevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden in onze sector zijn voor het merendeel van de functies collectief vastgelegd in de cao Vleeswarenindustrie. Deze cao biedt een breed scala aan voorzieningen, afspraken en mogelijkheden als je in onze sector wilt werken. We zitten dus niet stil en werken voortvarend aan verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden.

Naast collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) kent de vleeswarensector ook een verplichte pensioenregeling, een scholingsfonds, een ANW-hiaatverzekering en een WGA-hiaatverzekering. Naast collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) kent de vleeswarensector ook een verplichte pensioenregeling, een scholingsfonds, een ANW-hiaatverzekering en een WGA-hiaatverzekering.

Werknemers met vragen over de arbeidsvoorwaarden kunnen terecht bij de eigen personeelsfunctionaris. Daarnaast kunnen ze een beroep doen op het sociaal-secretariaat van de vleeswarensector bij de VNV in Zoetermeer. Dit geldt ook voor werkgevers en mensen die een baan in de vleeswarensector zoeken. Werknemers met vragen over de arbeidsvoorwaarden kunnen terecht bij de eigen personeelsfunctionaris. 

Actueel
 • 26-07-2022  |

  CAO-boekje Vleeswarenindustrie

  De CAO-boekjes (Arbeidsvoorwaarden in de Vleeswarenindustrie) met een looptijd van 1 februari 2022 tot 1 maart 2023 worden binnenkort verstuurd naar de diverse werkgevers en de betrokken vakbonden. De leden van de Vakbonden FNV en CNV krijgen het boekje
 • 22-10-2021  |

  Publicatie onjuiste dekkingsraad pensioenfonds VLEP

  De Telegraaf heeft gisteren een overzicht gepubliceerd met de dekkingsgaden van een groot aantal Nederlandse pensioenfondsen, waaronder ook die van het Pensioenfonds VLEP. Hierin is een storende fout opgetreden.
 • 25-03-2020  |

  VLEP nieuwsbrief

  Van VLEP ontvingen wij onderstaande nieuwsbrief waar zij u op de hoogte brengen van de ontwikkeling op pensioenvlak.
 • 07-01-2020  |

  Aanloopschaal per 1 januari 2020

  De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw in de vleeswarenindustrie zijn, gebaseerd op het minimumloon maandloon. Voor werknemers in de leeftijd tot en met 18 jaar wordt het minimummaandloon verhoogd met 10%, voor werknemers in de leeftijd van 19
 • 22-07-2019  |

  Lage rente zet dekkingsgraden pensioenfondsen verder onder druk

  In het tweede kwartaal van 2019 zijn de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen verder omlaag gegaan als gevolg van de aanhoudende daling van de rente. De over het algemeen positieve beleggingsrendementen van pensioenfondsen hebben het negatieve rente-effect
 • 21-06-2019  |

  Cao-akkoord Vleeswarenindustrie formeel bekrachtigd

  De leden van de VNV  en de leden van vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord, waarmee het akkoord nu ook definitief is bekrachtigd. Zodra de tekst van de nieuwe cao door sociale partners is vastgesteld, zullen de
 • 09-05-2019  |

  Onderhandelingsresultaat CAO

  Afgelopen dinsdag heeft de onderhandelingsdelegatie van de VNV een akkoord bereikt met de vakbonden voor een nieuwe 2-jarige cao met een looptijd van 1 februari 2019 tot 1 februari 2021.
 • 08-04-2019  |

  Slapend dienstverband: plicht tot beëindiging?

  Recent zijn er twee uitspraken gedaan waarin de vraag centraal stond of een werkgever het slapend dienstverband met een arbeidsongeschikte werknemer moet beëindigen. Daardoor zou de werknemer aanspraak maken op de transitievergoeding.
 • 11-12-2018  |

  Bereken transitie-vergoeding met AWVN-rekentool

  De hoogte van de maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 weer aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen, zoals deze voor het betrokken jaar is geraamd. Het maximum voor de transitievergoeding bedraagt komend jaar € 81.000. Als
 • 19-11-2018  |

  Ploegentoeslag miv 1 januari 2019 verhoogd

  Met ingang van 1 januari 2019 worden de vaste ploegentoeslagen voor de 2 en 3 ploegendienst verhoogd. De toeslag voor de 2 ploegendienst wordt: 14% De toeslag voor de 3 ploegendienst wordt: 20% Bestaande afspraken op bedrijfsniveau over een vaste
 • 15-12-2017  |

  Loontabellen cao vleeswaren per 1 december 2017

  In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie is onder andere afgesproken dat per 1 december 2017 de feitelijke lonen worden verhoogd met 2% en dat er een eenmalige uitkering van € 125,- bruto wordt verstrekt. De
 • 14-12-2017  |

  Onderhandelingsresultaat CAO Vleeswaren

  Afgelopen weekend hebben sociale partners in de vleeswarenindustrie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor 18 maanden. Het resultaat voor de cao bevat niet alleen een structurele loonsverhoging, maar ook enkele additionele inhoudelijke
 • 01-11-2017  |

  Wat betekent het regeerakkoord voor het pensioen?

  AZL Nieuwsflits over pensioen in regeerakkoord Op 10 oktober 2017 is na maanden van onderhandelen het nieuwe regeerakkoord gepubliceerd. Het kabinet Rutte III is van plan om het pensioenstelsel te vernieuwen op basis van de bestaande voorstellen van de SER.
 • 12-09-2017  |

  Groen licht voor aanvulling WW

  Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de
 • 05-09-2017  |

  Pensioenfonds VLEP splitst uitvoering en bestuursondersteuning

  Bpf Vlees & Vleeswaren brengt de pensioenuitvoering onder bij AZL en de bestuursondersteuning bij Actor. Het fonds heeft beide zaken nu nog bij Syntrus Achmea. Pensioenfonds VLEP, dat €2,5 mrd beheert, was een van de verplichte bpf’en die weg
 • 28-08-2017  |

  Verlaging van de pensioenen in 2017 niet nodig

  De financiële situatie van VLEP is iets verbeterd. Dat komt doordat de rente hoger is. Maar de dekkingsgraad van ons pensioenfonds is nog te laag. Daarom heeft VLEP een herstelplan. In dit plan staat welke maatregelen we nemen om de pensioenen ook in de
 • 28-08-2017  |

  Seniorenregeling en pensioen

  Maakt uw medewerker gebruik van de seniorenregeling? Werknemers van 60 jaar en ouder hebben in deze regeling de mogelijkheid om 90% te gaan werken, zonder salaris in te leveren. De pensioenpremie is dan gebaseerd op 100% en de premieverdeling tussen werkgever
 • 28-08-2017  |

  Pensioenfonds VLEP krijgt andere uitvoerder

  AZL wordt nieuwe uitvoerder van VLEP Met ingang van 1 januari 2018 is AZL de nieuwe uitvoerder van ons pensioenfonds. Pensioenfonds VLEP moest op zoek naar een nieuwe uitvoerder omdat de huidige uitvoerder Syntrus Achmea Pensioenbeheer de dienstverlening
 • 28-08-2017  |

  Oproepkrachten en vakantiewerkers

  Oproepkrachten en vakantiewerkers moeten ook worden aangemeld bij VLEP. Ongeacht de duur van het contract of het aantal uren per week. Vergeet niet het pensioengevend salaris door te geven van deze medewerkers! U geeft verder - naast andere gegevens –
 • 28-08-2017  |

  Ook overwerk opgeven bij de pensioenaangifte

  Werknemers in de sectoren Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees krijgen een vast salaris. U geeft dit door bij de pensioenaangifte. Maar ook over de vakantietoeslag, vaste toeslagen en overwerk bouwen werknemers pensioen op. Daarom geeft u deze
1 2 » 1/2 (30)
FAQ
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer