X
Geen gegevens gevonden

Kan een werkgever zomaar zelf bepalen hoelang een werkdag duurt en hoeveel de (nieuwe) werknemer gaat verdienen?
Nee; daarover zijn centrale afspraken gemaakt tussen werkgevers (VNV) en de vakbonden. Die afspraken staan in de zogeheten Collectieve Arbeidsovereenkomst, ofwel CAO. Zodra de CAO algemeen verbindend is verklaard, geldt deze voor iedereen die werkt in de vleeswarenindustrie, lid of geen lid.

Wat houdt de CAO nu in?
Een CAO wordt voor een bepaalde tijd afgesloten, vaak één of twee jaar. Daarna worden nieuwe afspraken gemaakt. In de CAO voor de Vleeswarenindustrie staat onder meer hoe lang per dag gewerkt mag worden, wat de hoogte is van het salaris en van andere vergoedingen, hoeveel vrije dagen een werknemer heeft en wat er moet gebeuren bij (langdurige) ziekte.

Het meest recente cao boekje is hier te vinden.

Actueel
 • 18-07-2018  |

  Folder regeling PAWW (reparatie 3e WW jaar)

  De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Wat betekent dit voor jou? Word je na 1 januari 2016 werkloos en werk je langer dan 10 jaar? Dan is de duur van je WW- of WGA-uitkering verkort. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen. Je ontvangt minder lang
 • 28-06-2018  |

  Aanloop schaal per 1 juli 2018

  De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw in de vleeswarenindustrie zijn, gebaseerd op het minimum maandloon. Voor werknemers in de leeftijd tot en met 18 jaar wordt het minimumloon verhoogd met 10%, voor werknemers in de leeftijd van 19 en 20
 • 10-04-2018  |

  Arbeidskosten in de EU - Loonkosten per uur

  In 2017  werden de gemiddelde arbeidskosten per uur geschat op € 26,8 in de Europese Unie (EU) en € 30,3 in het eurogebied. Dit gemiddelde maskeert echter grote verschillen tussen de EU-lidstaten, met de laagste
 • 15-12-2017  |

  Loontabellen cao vleeswaren per 1 december 2017

  In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie is onder andere afgesproken dat per 1 december 2017 de feitelijke lonen worden verhoogd met 2% en dat er een eenmalige uitkering van € 125,- bruto wordt verstrekt. De
 • 14-12-2017  |

  Onderhandelingsresultaat CAO Vleeswaren

  Afgelopen weekend hebben sociale partners in de vleeswarenindustrie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor 18 maanden. Het resultaat voor de cao bevat niet alleen een structurele loonsverhoging, maar ook enkele additionele inhoudelijke
 • 30-11-2017  |

  CAO onderhandelingen vleeswarenindustrie vastgelopen

  De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de circa 3.000 werknemers in de vleeswarenindustrie zijn deze week vastgelopen. Na zes rondes blijken de verschillen te groot om tot overeenstemming te komen. De FNV heeft een ultimatum gesteld, welke maandag 4
 • 12-09-2017  |

  Groen licht voor aanvulling WW

  Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de
 • 28-08-2017  |

  Seniorenregeling en pensioen

  Maakt uw medewerker gebruik van de seniorenregeling? Werknemers van 60 jaar en ouder hebben in deze regeling de mogelijkheid om 90% te gaan werken, zonder salaris in te leveren. De pensioenpremie is dan gebaseerd op 100% en de premieverdeling tussen werkgever
 • 28-08-2017  |

  3e onderhandelingsronde voor nieuwe cao vleeswarenindustrie

  Dinsdag 22 augustus jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie hervat. Zowel de VNV als FNV, CNV en de Unie hebben over en weer gereageerd op elkaars voorstellen. Beide partijen houden vrijwel alle voorstellen op tafel. Hoewel
 • 14-08-2017  |

  2e onderhandelingsronde voor nieuwe cao vleeswarenindustrie

  Afgelopen donderdag (10 augustus) zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie hervat. Op deze dag zijn de voorstellen van zowel de VNV als de vakbonden nader toegelicht. De onderhandelingen zijn tot nu toe in een constructieve
 • 06-07-2017  |

  Start onderhandelingen voor nieuwe cao vleeswarenindustrie

  Gisteren zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart. De eerste dag stond vooral in het teken van de toelichting van de voorstellen van de vakbonden en de VNV, waarbij uitgebreid is stil gestaan bij de actuele ontwikkelingen in de
 • 08-06-2017  |

  Afstand tot de arbeidsmarkt

  De 100.000 banen afspraak dateert alweer van enige tijd geleden. Toch agenderen sociale partners in de vlees- en vleeswarensector deze afspraak regelmatig tijdens hun overleggen. De intentie om vorm te geven aan deze afspraak is er wel degelijk. Hoe zat het
 • 05-06-2017  |

  Aanloopschaal en veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

  De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw in de vleeswarenindustrie zijn, gebaseerd op het minimumloon. Voor werknemers in de leeftijd tot en met 18 jaar wordt het minimummaandloon verhoogd met 10% en voor werknemers in de leeftijd van 19 en 20
 • 12-05-2017  |

  Reparatie 3e WW-jaar

  ​De besturen van de centrale ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben op 8 mei ingestemd met de oprichting van een centrale uitvoeringsfaciliteit waarmee ondernemingen en bedrijfstakken een private aanvulling op de WW en de WGA kunnen
 • 26-01-2017  |

  Eerste kamer stemt in met verhoging minimumjeugdloon.

  De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarmee het minimumjeugdloon in stappen zal worden afgeschaft vanaf 21 jaar aangenomen.  Jongeren verdienen een eerlijke kans in de
 • 27-12-2016  |

  Aanloopschaal per 1 januari 2017

  De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw in de vleeswarenindustrie zijn, gebaseerd op het minimumloon maandloon. Voor werknemers in de leeftijd tot en met 18 jaar wordt het minimummaandloon verhoogd met 10% en voor werknemers in de leeftijd van
 • 12-12-2016  |

  Drukfout oude schaal B per 1 januari 2017

  Gebleken is dat in het boekje Arbeidsvoorwaarden in de vleeswarenindustrie van 1 april 2016 tot 1 augustus 2017 op pagina 50 een drukfout staat. Onder het kopje ‘Oude schaal B per 1 januari 2017 inclusief verhoging 0,5%’ is per ongeluk de tabel per
 • 17-10-2016  |

  Algemeen verbindend verklaring cao Vleeswarenindustrie

  Met ingang van 14 oktober is de cao vleeswarenindustrie algemeen verbindend verklaard. Het besluit tot avv van bepalingen van de cao vleeswarenindustrie is integraal gepubliceerd in de Staatscourant van 13 oktober 2016
 • 29-08-2016  |

  CAO boekje vleeswarenindustrie

  De CAO-boekjes zijn afgelopen week per post verzonden aan de werkgevers. De leden van de bonden krijgen het boekje via hun vakbond. De digitale tekst van de cao is hier te vinden.
 • 17-06-2016  |

  Aanloopschaal per 1 juli 2016

  De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw in de vleeswarenindustrie zijn, gebaseerd op het minimum maandloon. Voor werknemers in de leeftijd tot en met 18 jaar wordt het minimumloon verhoogd met 10%, voor werknemers in de leeftijd van 19 en 20
 • 25-05-2016  |

  Onderhandelingsakkoord

  Zowel de leden van de vakbonden als van de VNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao vleeswarenindustrie, waardoor we nu formeel een nieuwe cao hebben die loopt van 1 april 2016 tot 1 augustus 2017.
 • 21-03-2016  |

  CAO onderhandelingen gestart!

  Vorige week zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao voor de circa 3.000 werknemers in de Nederlandse vleeswarenindustrie. De huidige cao verloopt op 1 april a.s. De eerste middag stond vooral in het teken van het toelichten van de respectievelijke
 • 30-06-2015  |

  Onderhandelingsresultaat

  Gisteren heeft de VNV met de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao met een looptijd van een jaar (1-4-2015 tot 1-4-2016). In de bijlage treft u de tekst van het onderhandelingsresultaat aan dat na lang en moeizaam verlopen overleg
« 1 2 2/2 (49)
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer