X
Geen gegevens gevonden

In de vleeswarensector is een aparte CAO (CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie) afgesloten voor de scholing en ontwikkeling van werknemers en werkgevers in de sector. In deze CAO is geregeld dat werkgevers subsidies kunnen aanvragen, zodat huidige én nieuwe medewerkers opleidingen kunnen volgen. Bedrijven zijn verplicht om dan vooraf een opleidingsplan op te stellen.
 
De werkgever zorgt voor het praktijkonderwijs en de mogelijkheid om vakonderwijs te volgen. De werknemer levert een leerprestatie. Cursusgeld, reisgeld en de kosten van leermiddelen worden door de werkgever gecompenseerd.

Wilt u subsidie aanvragen?
Raadpleeg dan de subsidievoorwaarden van het Fonds Collectieve Belangen Vleeswarenindustrie.

Subsidievoorwaarden Fonds Collectieve Belangen Vleeswarenindustrie
Het bestuur van het fonds heeft een aantal voorwaarden vastgesteld waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor subsidie. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de aard van de subsidie. Zo gelden er speciale voorwaarden voor het verstrekken van een bijdrage aan de scholingskosten van werknemers en voor het vergoeden van de verletkosten van kaderleden die op verzoek van een werknemersorganisatie een door hen georganiseerde bijeenkomst bijwonen. Deze voorwaarden zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie. Deze zijn ten behoeve het indienen van de declaraties nader uitgewerkt in het Toetsingskader subsidies van het Fonds Collectieve Belangen Vleeswarenindustrie.


Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie van Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie is het invullen en retourneren van de vragenlijst scholing. Hier vindt u de vragenlijst scholing.

 

Ten behoeve van een snelle en eenduidige administratieve afwikkeling van deze declaraties wordt u verzocht gebruik te maken van het Declaratieformulier Scholingssubsidie inclusief de Bijlage Declaratieformulier Scholingssubsidie.
U dient het originele excel spreadsheet mee te sturen, dus niet als pdf bestand!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Fonds Collectieve Belangen Vleeswarenindustrie

Actueel
  • 23-02-2016  |

    Subsidieverlening

    Bij de aanvragen voor scholingssubsidie wordt gecontroleerd of de opleider gecertificeerd is. Het Sociaal Secretariaat raadpleegt daarvoor registers van bijvoorbeeld CEDEO, NRTO, CRKBO en ook websites van de opleider zelf. Soms is daar vermeld welk certificaat
« 1 2 2/2 (26)
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer