X

Versobering WW gerepareerd 
In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling.

De werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties binnen de vleessector en vleeswarenindustrie zijn eerder overeengekomen dat zij aansluiten bij aanbevelingen die vanuit de Stichting van de Arbeid zouden volgen.

Verzamel-cao
De partijen die de cao’s vlees en vleeswaren afsluiten, zijn aangesloten bij een zogenaamde verzamel-cao. Aan die verzamel-cao kunnen meerdere partijen deelnemen. De verzamel-cao treedt pas in werking als de Minister van SZW deze cao algemeen verbindend heeft verklaard. Deze cao is per 11 juli algemeen verbindend verklaard (AVV) en valt per 1 augustus 2018 onder de PAWW-regeling.

Alle individuele werkgevers ontvangen een uitnodigingsbrief tot deelname aan de PAWW. Die brief bevat een code die werkgevers kunnen gebruiken voor hun registratie.

Werkgevers kunnen zich ook zelf registreren. Deze video geeft aan hoe dat werkt.

Aanbevolen wordt de eerste inhouding per de maand augustus in te houden. Werkgevers vinden hier informatie over de aangifte.

Meer informatie
PAWW heeft een uitgebreide website met informatie over de achtergrond van de regeling en een overzicht van veel gestelde vragen en de antwoorden daarop.

In deze folders wordt de PAWW regeling beknopt uitgelegd:
Folder werkgevers
Folder werknemers
Folder FNV

 

Actueel
  • 18-07-2018  |

    Folder regeling PAWW (reparatie 3e WW jaar)

    De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Wat betekent dit voor jou? Word je na 1 januari 2016 werkloos en werk je langer dan 10 jaar? Dan is de duur van je WW- of WGA-uitkering verkort. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen. Je ontvangt minder lang
  • 08-06-2018  |

    Voortgang procedure verzamel-cao’s PAWW

    Van de Stichting PAWW hebben wij een update ontvangen over de voortgang van de procedure verzamel-cao's PAWW.  Werkgevers zullen op spoedig over de verdere implementatie worden geïnformeerd. Op 13 maart hebben wij u geïnformeerd over
FAQ
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer