X

Eerder stoppen met werken?
Met de RVU Regeling Vleeswarenindustrie kan dat, als u voldoet aan de voorwaarden. De regeling komt voort uit een cao-afspraak en is gezamenlijk vastgesteld door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers (sociale partners) in de Vleeswarenindustrie.

Wanneer voldoe ik aan de voorwaarden?

 • U bent ten minste 20 jaar werkzaam binnen de door uw werkgever met instemming van de OR of PVT overeengekomen doelgroep bij een werkgever die onder de Vleeswaren cao valt. U valt in ieder geval onder de doelgroep als u 45 dienst jaren of meer in een productiefunctie werkzaam bent  geweest  bij een werkgever die onder de Vleeswaren cao valt of wanneer u maximaal 2 jaar voor het  bereiken van deze 45 dienst jaren in een andere - niet  productiefunctie - bent  geplaatst.
 • U bent de afgelopen 10 jaar bij uw huidige werkgever in dienst, én
 • U bereikt tussen 1 juli 2021 en 31 december 2025 een leeftijd die maximaal 3 jaar en minimaal 1 maand voor uw AOW-gerechtigde leeftijd ligt.

Hoe wordt de overeengekomen doelgroep bepaald?
Werkgevers dienen met instemming van OR of PVT  (of bij het ontbreken daarvan met de werknemers) een tijdelijke RVU-regeling overeen te komen, waarin nadere afspraken zijn vastgelegd over de doelgroep binnen het bedrijf waarvoor deze regeling van toepassing is. De werkgevers schakelen, indien er geen overeenstemming wordt bereikt over de scope, een onafhankelijke arbeidsdeskundige in die advies geeft bij het vaststellen van functies en eventueel bezwarende omstandigheden die in aanmerking komen voor de regeling.

Via info@vleeswarenwerkt.nl kunt u een lijst op van arbeidsdeskundigen opvragen waar werkgevers gebruik van kunnen maken.

Wanneer geldt de regeling niet voor mij?

 • U recht heeft op een IVA-uitkering.
 • U ziek bent gemeld, gedurende de eerste twee ziektejaren.

Wat is de hoogte van de uitkering?
Dat hangt af van wanneer u van de regeling gebruikt gaat maken. Stopt u 3 jaar voor uw AOW-gerechtigde

leeftijd? Dan krijgt u 3 jaar lang een vrijgesteld bedrag van € 2.182,- bruto per maand (bedrag per 1-1-2024). Dit bedrag krijgt u bij een fulltime dienstverband. Werkt u parttime, dan krijgt u een gedeelte van dit bedrag gebaseerd op de omvang van uw dienstverband. Let op: u ontvangt geen vakantiegeld!

De hoogte van de uitkering wordt vastgesteld op basis van het uitkeringsbedrag in het jaar waarin u stopt met werken (het zgn. RVU boetevrije bedrag). Het bedrag wijzigt niet meer gedurende de uitkeringsperiode.

Wie voert de regeling uit en hoe wordt de regeling gefinancierd?
De Regeling wordt uitgevoerd door de Stichting RVU Regeling Vleeswarenindustrie. De werkgever betaalt de uitkering plus uitvoeringskosten en dient het totaalbedrag voor aanvang van de uitkering over te maken aan de Stichting.
 

Wilt u meer weten over deze regeling? Download dan nu hier de folder "De RVU regeling Vleeswarenindustrie". De folder is ook beschikbaar in het Engels.

De totale tekst van de RVU Regeling Vleeswarenindustrie kunt u hier vinden.

Hoe dien ik een aanvraag voor deelname in?
Ten behoeve van een snelle en eenduidige administratieve afwikkeling van de aanvraag is voor deze regeling een aantal formulieren gemaakt, die werknemer en werkgever samen dienen in te vullen en op te sturen naar info@vleeswarenwerkt.nl
 

Het gaat om de volgende formulieren:

Actueel
 • 12-01-2024  |

  Verhoging RVU-drempelvrijstelling vanaf 1 januari 2024

  Met de RVU (Regeling Vleeswarenindustrie) krijgen werknemers die aan de gestelde voorwaarden voldoen de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Vanaf 1 januari 2024 is de vastgestelde vrijstellingsdrempel verhoogd.
 • 28-12-2022  |

  Indexatie bedrag Zwaar Werk Regeling (RVU-drempelvrijstelling)

  Met de RVU Regeling Vleeswarenindustrie kunnen werknemers die voldoen aan de voorwaarden eerder stoppen met werken. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Met ingang van 1 januari 2023 is het bedrag vastgesteld op € 2.037,- per maand.
 • 05-07-2022  |

  Wijzigingen RVU Regeling Vleeswarenindustrie

  Sociale partners in de Vleeswarenindustrie zijn een uitbereiding van de doelgroep overeengekomen. Alle werknemers met 45-dienstjaren of meer in een productiefunctie in de vleeswarenindustrie vallen per 1 januari 2022 onder de doelgroep.
 • 06-01-2022  |

  Bedrag RVU Regeling bedraagt per 1-1-22 € 1874,- p/mnd

  Met de RVU Regeling Vleeswarenindustrie kunnen werknemers die voldoen aan de voorwaarden eerder stoppen met werken. De hoogte van de uitkering bedraagt per maand maximaal het van RVU heffing vrijgestelde bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Met
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer