X

Biologische Agentia

10-03-2015  |

Naar aanleiding van de handhavingsbrief over de risico-inventarisatie Biologische Agentia hebben wij contact opgenomen met het ministerie SZW om uitstel te krijgen bij de hercontroles. Recentelijk hebben wij van het ministerie een negatief antwoord gekregen op onze vraag. Het ministerie wil geen toestemming geven tot uitstel en zij gaan vanaf 1 februari de bedrijven die in 2013 in overtreding waren opnieuw controleren op deze wettelijke verplichting.

Het ministerie verwijst in hun brief van 6 februari naar de blauwdruk RI&E biologische agentia, welke beschikbaar is op de website van NKAL. Het onderzoek voor het branche-instrument is zover af dat we weten welke potentieel relevante agentia er zijn met daarbij de toekenning van de risicoklasse. Ook is er bekend welk agens er voorkomen per diersoort. Deze gegevens zijn al zover ingevuld in bijgaande blauwdruk. Het verder invullen van dit instrument zal naar verwachting problemen opleveren omdat er nog een aantal vragen is waarop nog geen antwoord kan worden gegeven. Wij vinden het daarom verstandiger om te wachten totdat wij een eerste versie hebben van het branche instrument dat op verzoek van sociale partners in de vlees- en vleeswarensector door NKAL wordt ontwikkeld, (naar verwachting medio mei, juni).

Wij adviseren om tot dan bijgaande gedeeltelijk ingevulde blauwdruk RI&E biologische agentia bij uw reguliere risico-inventarisatie te voegen en heel nadrukkelijk erbij op te nemen dat de verdere concrete inventarisatie en evaluatie in afwachting is van oplevering van het sectoronderzoek.

Vorige week hebben wij het ministerie schriftelijk verzocht om, met in achtneming van deze aanvullende informatie, hun besluit alsnog te heroverwegen, en de herinspecties enige tijd uit te stellen.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer