X

Actueel

 • 21-03-2019  |

  SNA jaarverslag 2018

  Hier treft u het jaarverslag 2018 van de Stichting Normering Arbeid (SNA) aan. Sinds de start in 2007 heeft het SNA-keurmerk zich continu kwalitatief verder ontwikkeld, waardoor er inmiddels een breed gedragen instrument staat waarmee het kaf van het koren
 • 20-03-2019  |

  Wijzigingen in de arbocatalogus

  Deze week is er nieuwe richtlijn in de Arbocatalogus Vleessector & Vleeswarenindustrie opgenomen. Het gaat om de richtlijn Lasers en UV-straling. Verder hebben we het thema werkdruk onder handen genomen. Hier zijn enkele richtlijnen en goede praktijken
 • 20-03-2019  |

  Regelhulp Financieel CV

  Vorige week is er door het Ministerie van SZW een nieuwe ‘tool’ gelanceerd de zo genoende Regelhulp Financieel cv. Deze tool ondersteunt werkgevers en kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt om inzicht te krijgen in het feit, of en eventueel
 • 20-03-2019  |

  Aan de slag met Arbo!

  De Arbocatalogus voor Vlees en Vleeswaren geeft een schat aan informatie over hoe met arborisico’s om te gaan. Het gratis RI&E-instrument dat speciaal voor de sector is ontwikkeld, sluit daar nauw op aan. In deze nieuwsbrief lichten we er
 • 12-03-2019  |

  Folder aanvraag leerwerkplekken

  Vorige week berichtten we ook al over de zgn. banenafspraak, de afspraak die samenhangt met de participatiewet. De banenafspraak viert zijn vijfjarig bestaan (1e lustrum). Een handzame folder Reeds in 2013 hebben sociale partners in het toenmalige sociaal
 • 04-03-2019  |

  De Dag van de 1000 Voorbeelden

  De Banenafspraak viert haar eerste lustrum. Vijf jaar geleden spraken werkgevers en overheid af om in 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Dat gaat tot nu toe voorspoedig, de teller staat op 48.120 banen. Reden voor
 • 27-02-2019  |

  Steun maar ook hogere boetes bij ontbreken RI&E

  Staatssecretaris Van Ark van SZW wil organisaties zonder risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) steunen bij het opstellen van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Maar ze verhoogt ook de boetes die Inspectie SZW kan opleggen aan
 • 27-02-2019  |

  Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

  Vandaag is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen. De wet en de regeling zien op de compensatie van de transitievergoeding die
 • 21-02-2019  |

  Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

  Deze regeling heeft als doel innovatie te stimuleren bij (food)bedrijven in het mkb. Er kan tot €20.000,- subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding op de ontwikkeling van een
 • 21-02-2019  |

  Kennissessie Duurzame Inzetbaarheid

  Net als vorig jaar organiseert SOL ook dit jaar kennissessies rondom de vraag hoe bedrijven hun medewerkers wendbaar, vaardig en vitaal kunnen krijgen en houden. In deze sessies delen HR-adviseurs en HR-managers van verschillende bedrijven hun ervaringen. Ook
1 2 3 4 5 ... » 1/24 (239)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer