X

Actueel

 • 14-11-2018  |

  Werken aan Duurzame Inzetbaarheid

  Duurzame Inzetbaarheid is een thema dat sociale partners in de vleessector en de vleeswarenindustrie na aan het hart ligt. Op sectorniveau wordt regelmatig overleg gevoerd om dit thema verder uit te werken en “handen en voeten” te geven. Ook binnen
 • 13-11-2018  |

  STOP gevaarlijk stoffen! Wat is jouw rol?

  In Nederland overlijden jaarlijks 3.000 mensen aan beroepsziekten door het werken met gevaarlijke stoffen. In mei is de campagne gestart vanuit het ministerie van SZW. Het uitgangspunt hierbij is STOP met gevaarlijke stoffen. In bepaalde sectoren
 • 12-11-2018  |

  Wijzigingsvoorstellen ontslagrecht wet arbeidsmarkt in balans

  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Op 7 november  heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Minister Koolmees wil de verschillen tussen flex en
 • 05-11-2018  |

  UWV-nota premievaststelling sectorfondsen 2019: dalende premies

  Het UWV heeft op 31 oktober de nota premievaststelling sectorfondsen 2019 gepubliceerd. Deze nota beschrijft de sectoraal gedifferentieerde premies voor de wachtgeldfondsen voor 2019. Met deze premies betalen werkgevers binnen een sector via het sectorfonds
 • 29-10-2018  |

  Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019: € 1.615,80 per
 • 23-10-2018  |

  Let op: Vergoeding hygiënische handelingen per 1 januari 2019

  In het onderhandelingsresultaat voor de cao voor de Vleeswarenindustrie van 1 augustus 2017 tot 1 februari 2019 is afgesproken dat met ingang van 1 januari 2019 de hygiënische handelingen aan het einde van de dienst door de werkgever worden vergoed. Deze
 • 22-10-2018  |

  Maximum transitievergoeding per 1 januari 2019 naar € 81.000

  Op grond van artikel 7:673, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze
 • 11-10-2018  |

  Per 1 november 2018 wijzigt ons postbus nummer

  Per 1 november 2018 wijzigt ons postbusnummer van 64 naar 61. Wij willen u vragen om voortaan al uw post te sturen aan Sociaal Secretariaat Vleeswaren Postbus 61 2700 AB  Zoetermeer of per e-mail naar info@vleeswarenwerkt.nl
1 2 3 4 5 ... » 1/21 (208)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer