X

Actueel

 • 08-01-2019  |

  Uitnodiging themamiddag Gevaarlijke Stoffen

  Het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is op Europees en nationaal niveau tot speerpunt benoemd. Bewustwording en handhaving zijn daarin vanaf nu belangrijke pijlers. Onderzoek van de Inspectie SZW in 2017 leerde dat 92% van de onderzochte
 • 31-12-2018  |

  VLEP hoofdpunten uit 2017

  In 2017: steeg het aantal deelnemers dat pensioen opbouwt, daardoor kunnen we de kosten over meer mensen delen; betaalden we aan ruim 8.000 mensen maandelijks een pensioen van in totaal ruim € 36 miljoen; groeide ons vermogen. In
 • 11-12-2018  |

  Bereken transitie-vergoeding met AWVN-rekentool

  De hoogte van de maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 weer aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen, zoals deze voor het betrokken jaar is geraamd. Het maximum voor de transitievergoeding bedraagt komend jaar € 81.000. Als
 • 03-12-2018  |

  Specialisten Training 'Alcohol-, drugs- en medicijnmisbruik'

  Elke organisatie heeft er mee te maken. Medewerkers die in disbalans zijn door alcohol-, drugs- en medicijngebruik. Of door gamen en (online)gokken. Als HR, of soortgelijk professional, moet je daar iets mee. Verslaving is medisch en juridisch een ziekte en
 • 03-12-2018  |

  Arbeidsjurisprudentie en het toepassen van alcohol- en drugstesten

  Over het toepassen van alcohol- en drugstesten op de werkvloer is veel te doen. De Autoriteit Persoonsgegevens, die toeziet op de privacy wetgeving, vindt het random afnemen van een alcohol- en drugstest het verzamelen van een gezondheidsgegeven. Wij bij
 • 03-12-2018  |

  Aanloopschaal per 1 januari 2019

  De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw in de vleeswarenindustrie zijn, gebaseerd op het minimumloon maandloon. Voor werknemers in de leeftijd tot en met 18 jaar wordt het minimummaandloon verhoogd met 10%, voor werknemers in de leeftijd van 19
 • 28-11-2018  |

  Save the date: STOP gevaarlijk stoffen! Wat is jouw rol?

  In Nederland overlijden jaarlijks 3.000 mensen aan beroepsziekten door het werken met gevaarlijke stoffen. In mei is de campagne gestart vanuit het ministerie van SZW. Het uitgangspunt hierbij is STOP met gevaarlijke stoffen. In bepaalde sectoren
 • 28-11-2018  |

  Save the date: intern transport

  Lollig doen tijdens heftruckverkeer is geen verstandig idee. Want voor je het weet zit je klem tussen een vrachtwagen en een pallet. Valt het aldus oplopen van een meervoudige beenbreuk onder de zorgplicht van de werkgever? Wil je meer weten over intern
 • 19-11-2018  |

  Ploegentoeslag miv 1 januari 2019 verhoogd

  Met ingang van 1 januari 2019 worden de vaste ploegentoeslagen voor de 2 en 3 ploegendienst verhoogd. De toeslag voor de 2 ploegendienst wordt: 14% De toeslag voor de 3 ploegendienst wordt: 20% Bestaande afspraken op bedrijfsniveau over een vaste
 • 14-11-2018  |

  Werken aan Duurzame Inzetbaarheid

  Duurzame Inzetbaarheid is een thema dat sociale partners in de vleessector en de vleeswarenindustrie na aan het hart ligt. Op sectorniveau wordt regelmatig overleg gevoerd om dit thema verder uit te werken en “handen en voeten” te geven. Ook binnen
1 2 3 4 5 ... » 1/22 (216)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer