X

Subsidieregeling Tel mee met Taal

24-11-2016  |

Werkgevers en lokale of regionale samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Een subsidie is maximaal € 50.000 per aanvraag.

Voor wie subsidie
Deze subsidie is bestemd voor:

Werkgevers in Nederland.
Zij kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Samenwerkingsverbanden die een ‘taalakkoord’ hebben gesloten.
Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 8 deelnemers. Zoals gemeenten, een bibliotheek en een onderwijsinstelling. Zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties en peuterspeelzalen kunnen ook deel zijn van deze samenwerking. De groep kan subsidie voor een project aanvragen.

De deelnemers van het samenwerkingsverband sluiten een taalakkoord. Dit akkoord  streeft dezelfde doelen na als het actieprogramma Tel mee met Taal. Dat betekent dat het project moet bijdragen aan:

  • de regionale of lokale aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen of
  • de leesbevordering bij kinderen.

Aanvragers betalen tenminste 33% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. Lees hiervoor de tekst van de Subsidieregeling Tel mee met Taal op Overheid.nl.

Subsidieronde 2017
Er zijn twee aanvraagperiodes:

  • 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017;
  • 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dien daarom uw aanvraag zo snel mogelijk in. Dat kan zodra de aanvraagperiode is gestart.

Aanvragen subsidie 2017
Voor uw subsidieaanvraag 2017 gebruikt u het digitale aanvraagformulier Tel mee met Taal. Er is een aanvraagformulier voor werkgevers en een ander aanvraagformulier voor samenwerkverbanden.

Bij het aanvraagformulier stuurt u in ieder geval ook mee:

  • een activiteitenplan;
  • een begroting.

Voor het activiteitenplan en de begroting zijn binnenkort aparte formulieren beschikbaar.

Hulp bij aanvragen subsidie
Heeft u vragen over de subsidieregeling? Neemt u dan contact op met het Steunpunt Basisvaardigheden via info@steunpuntbasisvaardigheden.nl.
U vindt ook veel informatie in de veelgestelde vragen voor werkgevers en de vragen voor samenwerkingsverbanden.

Heeft u vragen over het aanvraagformulier of het aanvraag- en toekenningsproces? Neem dan contact op met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Op de website van Tel mee met Taal kunt u ook veel informatie vinden.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer