X

Aanvragen subsidies voor de Fondsen Collectieve Belangen voor de Vleessector en Vleeswarenindustrie

20-03-2017  |

De werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen aan het verder verhogen van de vakbekwaamheid van medewerkers in de vleessector en vleeswarenindustrie. Via premies, die worden afgedragen aan de Fondsen, wordt jaarlijks een groot aantal opleidingstrajecten gesubsidieerd.

Procedure
Bovengenoemde fondsen bieden dan ook de mogelijkheid om subsidieverzoeken in te dienen inzake opleiding en scholing van werknemers.

Voor de subsidievoorwaarde ten behoeve van subsidie-aanvragen en de daarbij behorende de procedure en formulieren, verwijs ik u voor de vleeswaren naar de website van vleeswarenwerkt.

Voor de subsidievoorwaarde ten behoeve van subsidie-aanvragen en de daarbij behorende de procedure en formulieren, verwijs ik u voor de vleessector naar de website vleeswerkt.

Ten behoeve van een snelle en eenduidige administratieve afwikkeling van deze declaraties wordt u verzocht uw aanvraag, voorzien van de juiste declaratieformulieren, vòòr 1 april per e-mail te sturen aan subsidie@vleeswerkt.nl of subsidie@vleeswarenwerkt.nl.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het sociaal secretariaat, telefoonnummer 079- 36 34 905.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer