X

Stand van zaken uitzendsector

27-08-2015  |

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin hij de stand van zaken van het verbeterpakket zelfregulering uitzendbranche toelicht. In 2014 concludeerde minister dat het SNA keurmerk onvoldoende onderscheidend was en dat de zelfregulering verbeterd moest worden. Daarom is met alle betrokken partijen een verbeterpakket afgesproken bestaande uit 28 maatregelen.

Het merendeel van de maatregelen is uitgevoerd. Hierdoor is volgens Asscher de kwaliteit van de keuringen verbeterd, de onafhankelijkheid van de keuringen vergroot en de informatie-uitwisseling tussen publieke en private partijen verbeterd. Wel moeten er nog een aantal stappen worden gezet en zijn effecten nog niet altijd zichtbaar.

Bij de brief zond de minister ook een rapportage mee. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de uitzendbranche, de stand van zaken per verbeterpunt en op welke manier de inzet van private en publieke partijen leiden tot verbetering van het nalevingsgedrag van uitzendbureaus en de aanpak van malafiditeit. De komende maanden gaat hij onder meer kijken naar de mogelijkheden om WTP (waarnemingen ter plaatse) in te zetten bij buitenlandse ondernemingen en controle uitoefenen op afdracht van sociale premies in het buitenland. Ook wil hij de naleving van de CAO’s nog eens onder de loep nemen.

De betreffende brief kunt u hier vinden. De stukken waar in de brief naar verwezen wordt staan op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/08/kamerbrief-stand-van-zaken-uitzendsector.html

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer