X

Wet aanpak schijnconstructies - uitleg over minimumloon en vakantiegeld

21-09-2015  |

Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon van kracht. In deze door de rijksoverheid opgestelde notitie wordt meer duidelijkheid gegeven op een aantal vragen die in de praktijk kunnen voorkomen.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer