X

Wijzigingen in het Toetsingskader subsidies Fonds Collectieve Belangen voor de vleeswarenindustrie

04-07-2018  |

In het meest recente bestuurs-overleg van het Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie heeft er een aantal wijzigingen in het toetsingskader plaatsgevonden. De wijzigingen betreffen onder meer:

In het kader van art. 2c Overige Opleidingssubsidies, wordt er minder (str)eng naar de opgesomde lijst van erkenningen/keurmerken gekeken.

Bedrijven dienen in principe erkend te zijn, maar omdat dit niet altijd mogelijk is, bijvoorbeeld in het geval van leveranciers van software e/o machines, wordt hier in de toekomst coulanter mee omgegaan.

Tevens is in dit artikel expliciet opgenomen, dat opleidingen, trainingen en cursussen aan o.a. ondernemingsraden niet subsidiabel zijn.

Voorts is in de aanvraag procedures het postadres komen te vervallen m.a.w. men kan uitsluitend nog digitaal aanvragen. Bovendien wordt de aanvrager verzocht het originele excel-spreadsheet (dus niet als pdf-bestand) mee te sturen. Voor het gewijzigde toetsingskader klik hier.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer