X

Werken aan Duurzame Inzetbaarheid

14-11-2018  |

Duurzame Inzetbaarheid is een thema dat sociale partners in de vleessector en de vleeswarenindustrie na aan het hart ligt. Op sectorniveau wordt regelmatig overleg gevoerd om dit thema verder uit te werken en “handen en voeten” te geven. Ook binnen bedrijven worden er allerhande initiatieven genomen om de dialoog tussen werkgever en werknemer over Duurzame Inzetbaarheid aan te gaan; denk bijvoorbeeld aan het opzetten van BRAVO-beleid (Bewegen, Roken, Alcohol & drugs, Voeding, Ontspanning).

Een andere manier om te werken aan (jouw) Duurzame Inzetbaarheid is,  werken aan jouw eigen ontwikkeling en dat kun je doen zonder tussenkomst, goedkeuring van de werkgever. Je kunt bij de Fondsen Collectieve Belangen voor de Vleessector en de Vleeswarenindustrie een aanvraag doen in het kader van “employability”.

Binnen de Vleeswarenindustrie is er zelfs een extra tijdelijke mogelijkheid om aan je ontwikkeling te werken, maar let op deze regeling kent een beperkt aantal plaatsen en loopt tot de vervaldatum van de huidige cao. Voor meer info klik hier.

Je kunt een aanvraag voor employability rechtstreeks indienen bij het sociaal secretariaat van het fonds waar jij onder valt.

Werk aan je Duurzame Inzetbaarheid!

Voor meer informatie ga naar vleeswerkt of vleeswarenwerkt.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer