X

SNA Nieuwsbrief

17-07-2019  |

Werkgevers in de Vleessector en in de Vleeswarenindustrie moeten gebruik maken van SNA gecertificeerde opdrachtnemers. Deze verplichting is zowel in de cao voor de Vleessector als in de cao voor de Vleeswarenindustrie opgenomen. Opdrachtnemers die gecertificeerd zijn staan ingeschreven in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dit actuele register is te vinden op www.normeringarbeid.nl.
Hieronder informeren wij u over een aantal SNA nieuwsfeiten:

Normwijzigingen
Per 1 augustus 2019 wordt een aantal normwijzigingen doorgevoerd en verschillende interpretatierapporten toegevoegd aan het Handboek Normen. De normwijzigingen en toegevoegde interpretaties zijn te vinden in het nieuwe Handboek Normen versie 19.01 met ingangsdatum 1 augustus 2019. Het Handboek is hier te downloaden.

De wijzigingen hebben (o.a.) betrekking op het uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een zzp’er, herindeling van normen ten aanzien van de loonadministratie, het schriftelijk vastleggen waar het gaat om het inlenen van of uitbesteden van werk van gecertificeerde ondernemingen en aanpassingen met betrekking tot de eisen die worden gesteld als identiteitsvaststelling plaats vindt door een derde. Lees meer >

Arbeidsmarktdiscriminatie
Op 11 juli jl. verscheen de voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 van het ministerie van SZW. In deze rapportage wordt niet alleen ingegaan op de plannen van het ministerie om de arbeidsmarktdiscriminatie te bestrijden, maar komen ook de resultaten van een onderzoek onder niet-leden van de ABU en NBBU aan de orde. Uit een mystery-call-onderzoek onder de ‘niet-leden’ bleek dat 40% van de uitzendbureaus meeging in een verzoek van de (fictieve) werkgever waarin expliciete discriminatie op grond van afkomst was gelegen. Dit hoge percentage is teleurstellend. Lees meer >

Update factsheet Normale Arbeidsduur
Op onze website onder reglementen en documenten vindt u een update van de factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 1 juli 2019. Dit vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s. Daarnaast is sprake van een aanvulling bij de cao Afbouw vanwege de toevoeging van natuursteenbedrijven in de cao. Ten slotte zijn er wijzigingen in artikelen verwijzend naar de normale arbeidsduur en het uurloon bij de cao Hellende daken, Hoveniersbedrijf in Nederland en de cao Pluimvee verwerkende industrie. Raadpleeg de factsheet hier.

Meer nieuws
Mocht u deze nieuwsbrief willen ontvangen, dan dient u zich hiervoor rechtstreeks bij SNA aan te melden. Daarnaast kunt u voor meer informatie nog steeds terecht op de website van SNA.

Bron: Stichting Normering Arbeid

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer