X

53e kalenderweek

07-12-2020  |

Gewoonlijk heeft een jaar 52 kalenderweken, maar eens in de vijf of zes jaar is sprake van een 53e week. Dat komt omdat een gemiddeld jaar geen 52x7= 364, maar 365 of 366 dagen heeft. Er wordt derhalve ieder jaar een kalenderweek ‘tekort’ opgebouwd van 1 of 2 dagen. Als gevolg hiervan wordt gemiddeld eens in de 5 à 6 jaar op de kalender een extra week benoemd. Vraag is of deze 53e week in het geval van periodesalarissen (4-weken salarissen) extra moet worden uitbetaald.

Sociale partners hebben begin 2016 uitgebreid overleg gevoerd over deze kwestie.

De in de cao gemelde loontabellen zijn een handreiking aan werkgevers in de sector, maar het staat hen vrij andere tabellen te hanteren, waarbij de cao-tabellen als minimum gelden. Sociale partners hebben in 2016 de lijn afgesproken dat de betaling van de 53e week afhankelijk is van de door werkgever gehanteerde periodesalarissen. Indien de tabellen uit de cao worden gevolgd en de 53e week eerder niet is betaald, dan hoeft deze nu ook niet te worden betaald. In die gevallen waarin dit anders is, of er andere bepalingen in een individuele arbeidsovereenkomst zijn opgenomen kan betaling van de 53e week wel aan de orde zijn.  

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer