X

Nieuwe cao voor medewerkers in de vleeswarenindustrie

18-03-2021  |

Deze week hebben VNV, FNV en CNV overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de circa 4.250 werknemers in de Nederlandse vleeswarenindustrie. In de nieuwe cao met een looptijd van een jaar zijn afspraken gemaakt over o.a. een RVU-regeling voor mensen die zwaar werk verrichten, verhoging van de pensioenpremie met een procent en de eindejaar toeslag met 0,25% en een aanpassing van de werkingssfeer voor vegetarische vleeswaren. De lonen worden per 1 februari 2021 verhoogd met 1,75%.

Het onderhandelingsresultaat wordt door alle partijen met een positief advies aan de achterban voor instemming voorgelegd. Partijen trachten het onderhandelingsresultaat rond de Pasen formeel te bekrachtigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Keetie Pronk tel.nr. 079-3634917

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer