X

Wanneer heeft een werknemer die in een gekoelde ruimte werkt recht op inconveni├źntentoeslag?

06-12-2021  |

Een werknemer die gedurende een werkdag meer dan 50% in een gekoelde ruimte werkt heeft op grond van de cao voor de Vleeswarenindustrie recht op de volgende toeslagen:

• € 0,45 per uur in de diepvriesruimten

• € 0,15 per uur in de gekoelde opslagruimten van -10ºC tot +7ºC

• € 0,07 per uur in gekoelde werkruimten bij een temperatuur van circa 7ºC tot 12ºC en voor werkzaamheden, waarbij uit de zwaarte van het werk en de werkomstandigheden blijkt dat deze werkzaamheden overeenkomen met de bovengenoemde.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer