X

Aanpassingen Machineveiligheid in Arbocatalogus

20-12-2021  |

De Arbeidsinspectie heeft eerder dit jaar de aanpassingen van enkele thema’s in de Arbocatalogus Vleeswaren goedgekeurd. Dit zijn de voornaamste wijzigingen bij het thema Machineveiligheid:

In de Richtlijn Aanpak Machineveiligheid zijn nieuwe eisen opgenomen bij:

  • de aanschaf van een nieuwe machine,
  • de risicobeoordeling vóór ingebruikname van een nieuwe machine
  • het veilig verhelpen van storingen (LoToTo).

In de richtlijn Bordessen is aangegeven hoe ver een medewerker die op een bordes werkt mag reiken: minder dan een armlengte en incidenteel en alleen voor kortdurende werkzaamheden een armlengte.

In de richtlijn Cirkelzaag / zaagtafel zijn twee belangrijke bepalingen aangepast:

  • Zonder een CE-markering én een certificaat typegoedkeur mag er niet met de cirkelzaag/zaagtafel gewerkt worden.
  • Draag géén veiligheidshandshandschoenen bij werkzaamheden met de cirkelzaag/zaagtafel.

De richtlijn Cutter is ingrijpend gewijzigd. De voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen zijn nu gekoppeld aan de verschillende types die er van een cutter bestaan.

In de Richtlijn Hef/kiepinstallatie zijn de eisen uitgebreid bij het voorkomen van:

  • Te ver door bewegen en het uitvallen van de kuip of kar
  • Knel- en pletgevaar

In de richtlijn Transportbanen en lopende banden zijn nieuwe voorschriften opgenomen rond het afschermen van bewegende delen.

Tot slot zijn in de richtlijn Vleesverwerkingsmachines eisen aan clippers opgenomen en zijn in de richtlijn Voorbereiding voorschriften toegevoegd voor de vleeswolf/gehaktmachine, breekmachine en de menger.

 

 

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer