X

Aanpassing art. 2c Tk FCBVleeswarenindustrie: Opleidingssubsidie

20-09-2022  |

Eerder dit jaar berichtten we u dat de premie-afdracht aan het FCB Vleeswarenindustrie verlaagd is van 0,5% naar 0,4% (zie tabel onderaan dit bericht). De premie is de basis voor de (financiële) activiteiten die vanuit het Sociaal Fonds gedaan worden ten behoeve van de Vleeswarenindustrie. Te denken valt aan o.m. het tot stand komen van de Vleeswaren-cao, de cao-Helpdesk en het verstrekken van opleidingssubsidies aan bedrijven in de Vleeswarenindustrie. Het zogenaamde Toetsingskader FCB Vleeswarenindustrie bevat de subsidiemogelijkheden en de voorwaarden. Bedrijven die afdragen aan het fonds kunnen jaarlijks opleidingssubsidies aanvragen. Veel bedrijven maken hier gebruik van, met name de subsidie in het kader van art. 2c van het Tk FCB Vleeswarenindustrie. Het ligt voor de hand dat een bedrijf nooit meer subsidie kan ontvangen dan het heeft afgedragen, dus het “subsidie-plafond” ligt nu op 0,4% van de loonsom.

Wijziging art. 2c Tk FCB VlW
Bovengenoemd artikel voorziet in de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor geheel of gedeeltelijke functiegebonden opleidingen. In het kader van dit artikel worden verreweg de meeste subsidie-aanvragen gedaan. In het betreffende artikel is het navolgende gewijzigd; de subsidie die u ontvangt op de opleidingen is verhoogd van 45% naar 50%. Het toetsingskader is inmiddels aangepast.

Dat betekent voor de aanvragen over het kalenderjaar 2022, u in de bijlage Declaratieformulier Scholingssubsidie gebruik maakt van kolom G.

De premie voor het Fonds Collectieve Belangen Vleeswarenindustrie 2022.

 

2022

2021

Maximum premiegrondslag*

nvt

nvt

Premie werkgever

0,40%

0,50%

Premiewerknemer

0,00%

0,00%

Premie totaal

0,40%

0,50%

 * Het premieplichtig loon is gelijk aan het loon "Wet financiering sociale verzekeringen
   exclusief "bijtelling auto van de zaak" en "inleg voor de levensloopregeling".

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer