X

Speerpunten Arbeidsinspectie 2023

07-12-2022  |

Het Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie is onlangs gepubliceerd met daarin haar speerpunten voor volgend jaar. Daarnaast zijn er nog specifieke aandachtspunten voor inspecties in de sector Vlees en Vleeswaren te melden. Op het gebied van arbeidsomstandigheden komt dit beeld naar voren:

  • Ook in 2023 voeren Arbeidsinspecteurs zogenaamde ‘systeeminspecties’ uit. Die zijn specifiek gericht op Vlees- en Vleeswarenbedrijven. Als eerste stap vindt daarbij een papieren inspectie plaats, door onder meer de RI&E van een bedrijf op te vragen en te beoordelen. Vervolgens wordt het bedrijf bezocht voor een echte inspectie. Daarin zijn dit de voornaamste inspectiethema’s:
    • fysieke belasting;
    • veiligheid bij machines en mesgebruik;
    • voorlichting en toezicht, met name bij anderstaligen.
  • Daarnaast richt de Arbeidsinspectie zich in 2023 op aan aantal landelijke thema’s, waar ook enkele bedrijven uit de vlees- en vleeswarensector mee te maken kunnen krijgen. Daarbij gaat het met name om ongewenst gedrag en gevaarlijke stoffen. Bij het laatste thema gaat extra aandacht uit naar asbest en de zogenaamde Aanvullende RIE (ARIE). Zo een ARIE is verplicht voor bedrijven met meer dan 5.000 kilo ammoniak in de koeling. Bedrijven die onder de ARIE-plicht vallen, moeten zich zelf aanmelden. Per 1 juli 2023 wordt ARIE-regeling verruimd, waardoor die gaat gelden voor meer bedrijven. We houden u daarvan op de hoogte.

Tenslotte wil men doorgaan met de periodieke overleggen met beide sectoren. Het voornemen van de Nederlandse Arbeidsinspectie is om komend voorjaar van gedachten wisselen met de sociale partners en stakeholders uit de Vleessector en Vleeswarenindustrie. Het doel van dit overleg zal zijn om wederzijdse ervaringen uit te wisselen, het bespreken van knelpunten en gezamenlijk vast te stellen hoe een en ander aan te pakken.

Tip: Kijk voor de aanpak van de bovengenoemde Arbo-onderwerpen in de Arbocatalogus voor richtlijnen en goede praktijken. Voor de Vleessector klik hier en voor de Vleeswarenindustrie klik hier.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer