X

Indexatie bedrag Zwaar Werk Regeling (RVU-drempelvrijstelling)

28-12-2022  |

Met de RVU Regeling Vleeswarenindustrie kunnen werknemers die voldoen aan de voorwaarden eerder stoppen met werken. De hoogte van de uitkering bedraagt per maand maximaal het van RVU heffing vrijgestelde bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Met ingang van 1 januari 2023 is het bedrag vastgesteld op € 2.037,- per maand. Dit bedrag geldt alleen voor werknemers die per 1 januari 2023 of later aan de regeling gaan deelnemen. 

Meer informatie over de regeling kunt u vinden op www.vleeswarenwerkt.nl.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer