X

Onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe CAO voor Uitzendkrachten

06-01-2023  |

De ABU, NBBU en de vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten met een looptijd van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. Daarin zetten de partijen, naar eigen zeggen, opnieuw een flinke stap richting gelijkwaardige beloning van uitzendkrachten. In het resultaat zijn o.a. de volgende afspraken opgenomen:

Uitbreiding inlenersbeloning
De inlenersbeloning wordt per 1 juli 2023 uitgebreid met de volgende elementen: 

  • Toeslagen.
  • Kostenvergoedingen.


Rechtspositie
Met ingang van 1 juli 2023 worden alle opvolgende uitzendovereenkomsten (met en zonder uitzendbeding) bij dezelfde inlener ten minste voor de duur van vier weken aangegaan.

Arbeidsongeschiktheid
Met ingang van 1 juli 2023 wordt de arbeidsongeschiktheidsbepaling aangepast.

  • In de CAO voor Uitzendkrachten wordt opgenomen dat de uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet automatisch eindigt in geval van een ziekmelding, maar in geval van arbeidsongeschiktheid, net als voor de uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding in principe, doorloopt tot de overeengekomen einddatum.
  • De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de opdrachtgever om welke reden dan ook de uitzendkracht niet langer wil of kan inlenen. Het einde van rechtswege is in dit geval niet van toepassing bij arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht.
  • Bij een uitzendovereenkomst (met en zonder uitzendbeding) heeft de uitzendkracht bij arbeidsongeschiktheid, zolang de uitzendovereenkomst voortduurt recht op: 
    • 90% van het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid en ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon;
    • 80% van het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende de 53ste t/m de 104e week.

Lees hier meer over het onderhandelingsresultaat. In januari stellen de ABU en NBBU hun leden in de gelegenheid over de nieuwe cao te stemmen.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer