X

Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie

18-01-2023  |

De speerpunten van de Arbeidsinspectie voor 2023 zijn belicht in een eerdere nieuwsbrief. Die speerpunten komen voort uit het Meerjarenplan 2023 – 2026 van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn dit de geprioriteerde risico’s uit dit plan voor de komende vier jaren:

  • Ongewenst gedrag, met extra aandacht voor discriminatie.
  • Werkdruk.
  • Nachtarbeid.
  • Fysieke overbelasting: zowel dynamisch (bv tillen en duwen) als statisch (bijvoorbeeld werkhouding).
  • Ioniserende straling (X-ray).
  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen: met name kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische, sensibiliserende, irriterende en neurotoxische stoffen.
  • Onveiligheid op de werkplek: het voorkomen van een ongeval met machines, ongewild contact met een voorwerp, val van hoogte, aanrijding; of door werken onder overdruk.
  • Zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (ARIE)*.
  • Onveilig en ongezond werk jeugdigen en kinderen.


In de komende jaren wil de Arbeidsinspectie minder reactief optreden (na meldingen en ongevallen) en meer actief (op basis van eigen prioriteiten). Bij het constateren van een overtreding zal het handhavingsinstrument afhangen van de motieven van een werkgevers om wet- en regelgeving wel of niet na te leven. Bij onbekendheid en onkunde gekoppeld aan goede wil zal in eerste instantie op voorlichting worden ingezet. Bij onwil (‘bewuste of notoire overtreders’) zullen waarschuwingen, eisen en boetes worden ingezet, zonodig oplopend tot stillegging en dwangsommen.

Het meerjarenplan noemt geen sectoren waar extra aandacht naartoe zal gaan, maar de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft mondeling aangegeven dat de sectoren Vlees en Vleeswaren in de komende jaren volop op in de aandacht zullen staan.

* Lees hier meer over de herziene ARIE regeling die per 1 januari 2023 in werking is getreden.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer