X

MDIEU-subsidie in najaar 2023 ook door bedrijven aan te vragen!

01-03-2023  |

Tot voor kort was het alleen mogelijk voor sectoren om gebruik te maken van de MDIEU-subsidieregeling. De MDIEU-subsidieregeling komt voort uit het pensioenakkoord van 2019. Deze regeling heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen te laten halen of vervroegd te laten uittreden. Onlangs zijn de voorwaarden verruimd en is het per september 2023 voor individuele bedrijven ook mogelijk om MDIEU-subsidie aan te vragen. Ten behoeve van deze wijziging is SZW een zogenaamde internetconsultatie gestart van 20 februari tot en met 20 maart a.s. In deze periode is iedereen in de gelegenheid te reageren en zijn/haar suggesties voor de regeling door te geven. Om te reageren klik hier. Na deze periode zal de ontvangen inbreng worden verwerkt en de regeling worden vastgesteld.

Meer info over welke plannen subsidiabel zijn en hoe u de subsidie kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn, klik dan hier.

Hoe blijft u op de hoogte?
Om u op de hoogte te houden, stelt het MDIEU-beleidsteam van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regelmatig een nieuwsbrief samen. Deze is bedoeld om geïnteresseerden te informeren over belangrijke ontwikkelingen, goede praktijken en evenementen rondom duurzame inzetbaarheid. Naast deze nieuwsbrief zijn updates en nieuwe ontwikkelingen ook altijd terug te vinden op de website van Uitvoering van Beleid. Om aan te geven dat u de nieuwsbrief MDIEU wilt ontvangen en om overige vragen te stellen, kunt een e-mail sturen naar beleidsteammdieu@minszw.nl.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer