X

Inspecties in de Vleeswarenindustrie en Vleessector van start

10-03-2023  |

De Nederlandse Arbeidsinspectie is deze maand gestart met een reeks systeeminspecties in de Vleeswarenindustrie en Vleessector. Inspecteurs controleren het gehele jaar of het werk op een gezonde, veilige en eerlijke manier wordt uitgevoerd en wat bedrijven doen om dit ook op langere termijn te borgen. 

De Vleeswarenindustrie en Vleessector zijn gekozen omdat hier meerdere factoren samenkomen die risico’s vormen voor eerlijk, veilig en gezond werk. Om deze risico’s te beperken is bijvoorbeeld machineveiligheid, mesveiligheid en het voorkomen van fysieke overbelasting belangrijk. Maar ook inhuur van personeel, het voorkomen van een te hoge werkdruk en het voorlichten van werknemers die de Nederlandse taal niet spreken, zijn belangrijke aandachtspunten waarop de Arbeidsinspectie kan controleren. Zie voor voorschriften en informatie bij deze thema’s de Arbocatalogus Vleeswaren en de Arbocatalogus Vlees.

De inspecties worden op twee manieren uitgevoerd:

  1. Een inspecteur van de Arbeidsinspectie benadert u van tevoren telefonisch en vraagt u een aantal documenten op te sturen. Nadat de inspecteur de documenten heeft beoordeeld, vindt er een inspectie op locatie plaats.
  2. De Arbeidsinspectie bezoekt uw bedrijf zonder dit van tevoren aan te kondigen. Tijdens het bezoek voeren de inspecteurs gesprekken met werknemers en doen zij een rondgang op de werkvloer. Tijdens de inspectie controleren zij verschillende documenten.
     

Hoe bereidt u zich voor op een inspectie?
Zorg dat u uw documenten heeft en dat deze actueel zijn. Dat zijn in ieder geval:

  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
  • Aanvullende en Verdiepende risico-inventarisaties (machines, fysieke belasting).
  • Plan van aanpak.
  • Basiscontract met Arbodienst.
  • Ongevallenregistratie.
  • Salarisadministratie.

Op de webpagina Vleesverwerkende industrie van de Arbeidsinspectie (wordt nog ge-updatet) leest u hoe u eerlijk, gezond en veilig werkt in de Vleessector. Op deze webpagina vindt u ook een verwijzing naar de zelfinspectietools, waarmee u naar uw bedrijf kunt kijken zoals een inspecteur dat doet.

Wat als iets niet in orde is?
Bij ernstige overtredingen zal de Arbeidsinspectie handhavend optreden. Is de overtreding niet ernstig maar moet het wel aangepakt worden? Dan kunt u een waarschuwing[1] krijgen, met daarbij de mogelijkheid een verbetertraject te starten. U spreekt dan met de inspecteur af hoe u de betreffende verbeteringen in uw bedrijf gaat doorvoeren. Tijdens het verbetertraject komt de inspecteur bij u langs om te beoordelen of u de verbeteringen succesvol doorvoert.


Twee jaar geleden heeft de Arbeidsinspectie vergelijkbare inspecties uitgevoerd in de sector. Naar aanleiding daarvan hebben 35 bedrijven een verbetertraject doorlopen en maatregelen genomen om het werk op een gezonde, veilige en eerlijke manier uit te voeren.

[1] Bij ernstige overtredingen worden andere handhavingsinstrumenten toegepast zoals boete, stillegging of eis. Dit is afhankelijk van de overtreding.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer