X

Nieuwe tool toont startende werkgevers hun pensioenfonds

29-03-2023  |

Startende werkgevers weten vaak niet of zij voor hun werknemers pensioenpremie moeten afdragen en zo ja, aan welk pensioenfonds. Met een nieuwe tool kunnen ondernemers die mensen in dienst gaan nemen dit eenvoudig achterhalen.

In veel sectoren hebben werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt over een pensioenregeling en over de uitvoering daarvan bij een pensioenfonds. Zo bouwen alle werknemers in die sector automatisch pensioen op. Het opbouwen van aanvullend pensioen bovenop de AOW, is een belangrijke aanvullende inkomensvoorziening voor veel werkenden.

In veel gevallen zijn werkgevers verplicht om voor hun werknemers premie af te dragen aan een pensioenfonds. Als een werkgever zich pas later of niet meldt, kan dat flinke navorderingen tot gevolg hebben. Door een eenvoudige check kunnen (startende) werkgevers nagaan of zij zich bij een bedrijfstak- of beroepspensioenfonds dienen aan te sluiten en hoe zij contact kunnen opnemen met het fonds.

Om werkgevers eenvoudiger op weg te helpen lanceert de Pensioenfederatie de tool ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik’. Door de SBI-code, sectorcode of simpelweg de hoofdactiviteit van de onderneming in te vullen, wordt zichtbaar of en zo ja welk bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds een pensioenregeling aanbiedt. Door vervolgens contact op te nemen met het pensioenfonds kan de werkgever te weten komen of sprake is van een verplichte of eventuele vrijwillige regeling.

De tool is gratis te gebruiken op www.bijwelkpensioenfondshoorik.nl, maar ook te vinden op de website van de Kamer van Koophandel en de websites van vakbonden en werkgeversorganisaties.

Bron: Pensioenfederatie

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer