X

Terugkijken Webinar conversie RI&E-manager naar AMS? Dat kan!

23-06-2023  |

U bent de afgelopen tijd, misschien wel tot vervelends toe, geïnformeerd over de conversie van de digitale RI&E, namelijk van de RI&E-manager naar AMS (Arbo-Management-Systeem).

Op 16 juni jl., in de week van de RI&E, bestond de mogelijkheid om een webinar te volgen omtrent deze conversie. Misschien was u niet in staat om dit webinar bij te wonen, maar door te klikken op deze link is het mogelijk om het terug te kijken. Per 1 juli a.s. is het zover en wordt de RI&E-manager niet meer ondersteund en zijn wij over naar het AMS van de firma Kader. Let op dat u uw gegevens dan veiliggesteld hebt. Hieronder is nogmaals uitgelegd hoe u dat kunt doen.

Veiligstellen gegevens RIE-Manager
Om de gegevens te exporteren en veilig te stellen uit de RIE-manager m.b.t. de meest recente en actuele RI&E’s, neemt u de volgende stappen:

  • Log in als applicatiebeheerder.
  • Ga naar de tab ‘Rapporten’.
  • Selecteer de R&IE’s die u wilt exporteren (tip: als er slechts een gedeelte meegenomen moet worden, gebruik dan de Filter en Zoekmogelijkheid).
  • Selecteer het rapport ‘Een Excel-bestand met daarin alle vragen en antwoorden’ (onderaan de pagina).
  • Klik op de button ‘Rapport genereren’.
  • Selecteer in het popupvenster dat verschijnt het tabblad ‘Kolommen’.
  • Selecteer de gegevens die u wilt exporteren.
  • Klik op de button ‘Rapport genereren’.
  • Sla dit rapport op.

NB: voor technische vragen kunt u bellen met Human Capital Care, telefoon 040 - 2601207 of een e-mail sturen naar helpdesk@humancapitalcare.nl.

Veiligstellen gegevens Werkdrukmeter
Er zijn twee manieren om de gegevens te exporteren:

Groepsrapport van 1 enquête
Zijn de antwoorden van alle ingevulde enquêtes verzameld, dan kunt u een rapport genereren met samengevatte resultaten van alle respondenten. U kunt dit rapport downloaden als Word- of PDF-bestand en afdrukken. Let op: De antwoorden op open vragen zijn niet verwerkt in het Word- of PDF-rapport. U kunt ook de gegevens exporteren in Excel-formaat. Dat is geschikt voor externe data-analyse, bijvoorbeeld in een statistiekprogramma als SPSS. In het Excel-bestand vindt u ook alle antwoorden op open vragen. Om het aantal pagina's te beperken, zijn die weggelaten uit het Word- en PDF-rapport.

In principe zegt het rapport natuurlijk alleen iets over de groep respondenten. Wilt u op basis van die groep toch uitspraken doen over een grotere groep waarvan zij deel uitmaken, wees dan voorzichtig: de uitspraken zijn betrouwbaarder als de groep respondenten ongeveer dezelfde samenstelling heeft als de grotere groep (denk aan leeftijd, geslacht, achtergrond, functie) en bovendien een redelijk deel van de grotere groep beslaat (bij een populatie van 1000, ten minste 100 respondenten). Schakel de hulp in van een statisticus als u twijfelt.

Rapport over meerdere enquêtes
In het 'Overzicht Enquêtes' kunt u meerdere enquêtes selecteren die zijn gebaseerd op dezelfde vragenlijst en 'Rapport' selecteren. Zo kunt u een rapport genereren dat de resultaten bevat van alle geselecteerde enquêtes. Dit rapport is alleen beschikbaar in Excel-formaat.

NB: mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog aanvullende vragen hebben, neem dan s.v.p. contact op met de servicedesk te bereiken op 030-2996222 of stuur een mail naar: servicedesk@itandcare.nl.


Let op: het hebben van een actuele RI&E met Plan van Aanpak is een wettelijke verplichting. Wilt u per 1 juli a.s.gebruik maken van de RI&E-vragenlijst die in AMS geladen is? Bedenk dan dat de vragenlijst de Branche-RI&E Vlees en Vleeswaren van 2021 betreft, met de toetsingsvrijstelling tot 1 januari 2024. Over enkele maanden zal er een geactualiseerde en getoetste vragenlijst Branche-RI&E 2023 worden geplaatst. Daarvan houden we u uiteraard op de hoogte. Houd daar s.v.p. rekening mee als u binnenkort een RI&E wilt uitvoeren.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer