X

Conversie digitale (b)RI&E-manager naar AMS een feit!

07-07-2023  |

Het hebben van een actuele RI&E met plan van aanpak (PvA) is voor ieder bedrijf een wettelijke verplichting. In de regel is het actualiseren van uw RI&E eens de 3 à 4 jaar gebruikelijk, tenzij er zich substantiële veranderingen voordoen, bijvoorbeeld een herlocatie of de aanschaf van nieuwe machines en dergelijke. Een passende manier om de risico`s in kaart te brengen, is om gebruik te maken van onze digitale RI&E, die “toegesneden” is op de branches Vlees en Vleeswarenindustrie. Het voordeel van een branche RI&E is onder meer, dat deze een zogenaamde toetsingsvrijstelling kent voor bedrijven met maximaal 25 werknemers. 

Let op: het hebben van een actuele RI&E met Plan van Aanpak is een wettelijke verplichting. Wilt u per 1 juli a.s. gebruik maken van de RI&E-vragenlijst die in AMS geladen is? Bedenk dan dat het de vragenlijst van de Branche-RI&E Vlees en Vleeswaren 2021 betreft, met een toetsingsvrijstelling tot 1 januari 2024 die geldt voor kleinere bedrijven (max. 25 werknemers). Binnenkort zal er een geactualiseerde en getoetste vragenlijst Branche-RI&E 2023 e.v. worden geplaatst. Daarvan houden we u uiteraard op de hoogte. Houd daar s.v.p. rekening mee als u binnenkort een RI&E wilt uitvoeren.

Hoe vraag ik een account aan?
De vorige (b) RI&E wordt niet meer ondersteund daarover hebben we meermalen bericht; klik hier om het webinar terug te kijken en hoe uw data veilig te stellen.

Om een nieuw account aan te vragen voor de RI&E in het AMS, klikt u voor de Vleessector hier en voor de Vleeswarenindustrie klikt u hier. De laatste zin op deze pagina bevat een link, die een e-mail opent met in de header al het juiste adres (Voor Vlees en Vleeswaren is dit hetzelfde). In deze mail worden gegevens gevraagd die nodig zijn om voor u een AMS-account aan te maken. Vul deze s.v.p. volledig in en binnen enkele dagen ontvangt u een inlogcode. Veel succes met het invullen van de RI&E én vergeet het Plan van Aanpak niet!

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marc van Bruggen, telefoonnummer 079-3634905.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer