X

Toolkit met informatie over de detacheringsmeldplicht

11-09-2023  |

Eind 2022 is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een campagne om de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) onder de aandacht te brengen bij Nederlandse ondernemers. De WagwEU gaat over de arbeidsvoorwaarden en de meldplicht voor gedetacheerde werknemers uit de EU, EER en Zwitserland die in Nederland komen werken.

De meldplicht is de verantwoordelijkheid van de buitenlandse werkgever of zelfstandige. Zij zijn verplicht hun komst te melden in het online meldloket. De Nederlandse opdrachtgever is verplicht te controleren of zij voor hun komst (juist) gemeld zijn. Het nalaten ervan kan zowel Nederlandse ondernemers als buitenlandse werkgevers een boete opleveren.

Ondernemers informeren over de arbeidsvoorwaarden en de meldplicht
Uit onderzoek van SZW blijkt dat deze wet nog niet bij alle Nederlandse ondernemers bekend is. Daarom is er een handige toolkit met informatie ontwikkeld.
De toolkit met informatie voor de Nederlandse ondernemer kunt u vinden op https://www.postedworkers.nl/toolkit. De documenten zijn in verschillende talen beschikbaar.

Interessant voor de Nederlandse ondernemer:

Kijk voor meer informatie over de wet op:
https://www.postedworkers.nl/meldplicht 
https://www.postedworkers.nl/opdrachtgever
De teksten op deze pagina’s zijn ook vrij te gebruiken.

Heeft u interesse in communicatiemiddelen in andere talen, meer content of behoefte aan maatwerk voor uw organisatie? Neem dan contact op met:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Beleidsmedewerker Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmigratie Adriana Kerkstra.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer