X

Nieuwe arboregelgeving

15-11-2023  |

Komend jaar wordt op enkele terreinen nieuwe Arbo-regelgeving van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen hun invloed in 2024 gelden. Hieronder is een aantal van de voornaamste wijzigingen kort op een rij gezet.

Nieuwe asbestregelgeving
Waarschijnlijk eind 2024 gaat er nieuwe regelgeving rond asbestverwijdering van kracht. Het voornaamste doel is om deze regelgeving meer risicogericht te maken. Verwijderaars met witte maanpakken zullen bij minder asbesttoepassingen nodig zijn.

Zelfonderzoek na een ernstig bedrijfsongeval
Na een ernstig bedrijfsongeval kan een werkgever sinds kort zelf een ongevalsonderzoek en een verbeterplan opstellen. Bij een positieve beoordeling door de Arbeidsinspectie hoeft de werkgever dan geen boete te betalen voor het bedrijfsongeval. Zie voor meer informatie een eerder nieuwsbericht.

Verplichte opleiding voor het werken met PUR-schuim
Vanaf augustus 2023 is het verplicht dat iedere TD-medewerker die met PUR-schuim werkt hier een speciale opleiding voor heeft gevolgd. Dat geldt ook voor het werken met andere middelen met zogenaamde diisocynaten.

Visies op re-integratie vastleggen
Vanaf 1 juli 2023 zijn de werkgever en een langdurig zieke medewerker verplicht om beiden hun visie op het re-integratietraject op meerdere momenten te geven en vast te leggen. Dat is nodig bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie.

Aanvullende RI&E (ARIE)
Bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben tot 1 januari 2024 de tijd om aan de verplichtingen van de ARIE te voldoen. ARIE staat voor Aanvullende RI&E. Bedrijven moeten zelf nagaan of ze onder de ARIE-verplichting vallen. Zie voor meer informatie een eerder Nieuwsbericht.

Dubbele meldplicht bij ernstig bedrijfsongeval van uitzendkracht
Vanaf 2024 of 2025 zal na een ernstig arbeidsongeval van een uitzendkracht niet alleen het inlenend bedrijf een melding moeten doen bij Nederlandse Arbeidsinspectie, maar ook het uitzendbureau. Daarnaast is het uitzendbureau verplicht om na een bedrijfsongeval te controleren of er op de betreffende werkplek in het inlenende bedrijf voldoende maatregelen zijn genomen om nieuwe ongevallen te voorkomen.

Twee wetsvoorstellen rond ongewenst gedrag
In de Tweede Kamer is deze zomer het wetsvoorstel aangenomen om een vertrouwenspersoon verplicht te stellen in een onderneming met ten minste tien werknemers. De Eerste Kamer moet zich hier nog over buigen. Dat geldt ook voor het wetsvoorstel waarbij een werkgever verplicht wordt een werkwijze op te stellen om arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen bij werving en selectie.
Het is zeker mogelijk dat de  Eerste Kamer afwijkt van de lijn van de Tweede Kamer. Zo sneuvelde onlangs in de Eerste Kamer de Wet Werken waar je wilt, ook wel de Thuiswerkwet genoemd.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer