X

Aanpak Fysieke belasting

29-11-2023  |

Fysieke overbelasting is één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de Vleeswarenindustrie. Denk daarbij aan tillen repeterende werkzaamheden, staand werk. Bij inspecties van de Nederlandse Arbeidsinspectie in de sector is fysieke belasting dan ook één van de speerpunten.

In de Arbocatalogus Vleeswaren zijn voorschriften over fysieke belasting opgenomen voor alle bedrijven in de sector. Door die voorschriften te volgen kiest een bedrijf voor goede zorg voor zijn medewerkers. Bovendien kan het bedrijf er dan van op aan, dat er op dit gebied geen problemen met de Arbeidsinspectie gaan ontstaan Het gaat onder meer om voorschriften over maximaal tilgewicht, taakroulatie, herhaaldelijke voorlichting en over de voorgeschreven RI&E fysieke belasting. Voor die RI&E fysieke belasting is in de Arbocatalogus een digitaal instrument opgenomen: de Werkwijzer.

Zie verder ook de vele goede praktijken die in de Arbocatalogus zijn opgenomen en die als inspiratie kunnen dienen om werksituaties met een hoge fysieke belasting te verbeteren.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer