X

Aanloopschaal per 1 januari 2024

29-01-2024  |

De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw in de Vleeswarenindustrie zijn, gebaseerd op het minimum loon. Jeugdige werknemers die zijn ingeschaald in de aanloopschaal hebben recht op het minimumloon van een jeugdige werknemer die twee jaar ouder is. Een jeugdige werknemer van 16 jaar heeft dan recht op het minimumloon van een 18-jarige, enz. Werknemers van 19 jaar en ouder ontvangen het minimumloon van een volwassene. Het minimumloon wordt jaarlijks per 1 juli en 1 januari verhoogd. De aanloopschaal veranderd steeds mee met de verhogingen.

Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: WML). Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer worden gepubliceerd. Het blijft mogelijk om bij een vaste arbeidsduur per week een vast periodeloon af te spreken. Om te toetsen of de werknemer dan wel ten minste het minimumloon ontvangt over de arbeidsuren moet volgens art. 11 WML de werkgever minimaal het in het tijdvak geldende minimumuurloon over het gemiddeld aantal arbeidsuren van die maand betalen. Het gemiddeld aantal arbeidsuren van de die maand wordt afgeleid van het totaal aantal (verwachte) arbeidsuren in het kalenderjaar. 

Basisformule vast bedrag per maand: Aantal (te verwachten arbeidsuren in een kalenderjaar) / 12 maanden x het minimum uurloon.

Per 1 januari 2024 wordt de aanloopschaal dan als volgt:

Leeftijd werknemer      

Hoogte loon volgens jeugdschaal     

Bedrag per uur     

Berekend gemiddeld maandloon bij 36 uur afgeleid van het jaarloon 

16 jaar

WML 18 jaar

 6,64

  1043,81

17 jaar

WML 19 jaar

  7,96

  1251,32

18 jaar

WML 20 jaar

  10,62

  1669,47

19 jaar

WML volwassene

  13,27

  2086,05

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer