X

Preventiemedewerker is onmisbaar

06-02-2024  |

In ieder bedrijf is een medewerker nodig die zich op arbeidsomstandigheden richt. Dat kan een volledige baan zijn of een deeltaak. Deze medewerker wordt ‘preventiemedewerker’ genoemd, maar ook andere benamingen zijn gangbaar, zoals ‘Arbocoördinator’. Centrale taken zijn onder meer het opstellen en coördineren van het arbobeleid, ondersteunen en het deels zelf uitvoeren van allerlei Arbomaatregelen. 

Alle bedrijven zijn wettelijk verplicht om tenminste één preventiemedewerker aan te wijzen.
Het aantal benodigde preventiemedewerkers, hun beschikbare uren en hun plaats in de organisatie dient op grond van de Risico-inventarisatie en evaluatie te worden bepaald. Hetzelfde geldt voor de vereiste deskundigheden van de preventiemedewerker(s). Het is van belang dat er onder de preventiemedewerkers van een bedrijf voldoende en actuele kennis aanwezig is van de voornaamste risico’s in het werk, zoals machineveiligheid, mesveiligheid, fysieke belasting, werkdruk, biologische agentia, technische gassen, klimaat en geluid.
Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers mag de directeur de taken van de preventiemedewerker op zich nemen, als hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen.


Het zorgen voor één of meer bekwame preventiemedewerkers met voldoende armslag is een basisvoorwaarde voor veilig en gezond werken in een bedrijf. Alleen dan kan een bedrijf toekomen aan de vele Arbotaken die zijn voorgeschreven. En zo kunnen ongevallen, ziekteverzuim en uitval voorkomen worden.

Zie voor meer informatie de richtlijn Preventiemedewerker in de Arbocatalogus.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer