X

Ingangsdatum Wtta met een jaar uitgesteld

21-05-2024  |

Demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het huidige tijdspad van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) met beoogde ingangsdatum 1 januari 2025 niet langer haalbaar is. De inwerkingtreding kan in ieder geval niet sneller zijn dan 1 januari 2026, waarmee er niet eerder dan 1 januari 2027 een verbod op ter beschikkingstelling van arbeid geldt zonder toelating.

Op grond van de Wtta mogen uitleners dalijk alleen arbeidskrachten ter beschikking stellen, als zij daartoe door de Minister van SZW zijn toegelaten. Om toegelaten te kunnen worden, moeten uitleners kunnen aantonen dat zij relevante wet- en regelgeving naleven, een VOG overleggen en financiële zekerheid stellen. Inleners mogen alleen zakendoen met toegelaten uitleners. De Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van de toelatingsplicht en kan boetes uitdelen aan zowel uitleners als inleners bij overtredingen.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer