X

Dekkingsgraad VLEP februari 2016

16-03-2016  |

De dekkingsgraad van ons pensioenfonds is gedaald naar 88,1% per eind februari 2016 (was 90,6% per eind januari). De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds.

Waardoor is de dekkingsgraad gedaald?
De afgelopen maand was het beleggingsrendement van VLEP positief. Dat de dekkingsgraad toch is gedaald komt door daling van de rente. De rente gebruiken we om de waarde van de verplichtingen te berekenen. Als de rente daalt, stijgt de waarde van de verplichtingen (en omgekeerd). De verplichtingen zijn de pensioenen die we in de toekomst nog moeten uitbetalen.

Beleidsdekkingsgraad
Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving moeten pensioenfondsen de dekkingsgraad ook op een andere manier berekenen. Deze zogenaamde beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Op basis van deze nieuwe berekeningsmethode bedraagt de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds per 29 februari 2016 96,4%.

Wat betekent dit voor ons pensioenfonds?
We mogen geen waardeoverdrachten uitvoeren. Zolang de beleidsdekkingsgraad lager dan 100% blijft, mag dit niet. Dit betekent dat gewezen deelnemers hun pensioen niet kunnen overdragen naar een nieuwe pensioenregeling. Ook deelnemers hun oude pensioen niet naar VLEP overdragen. Als u een waardeoverdracht wilt, is het wel belangrijk dat u dit aan ons vertelt. We informeren u dan als het weer kan.

Wat doet ons pensioenfonds aan de lage dekkingsgraad?
We proberen de situatie van het fonds te verbeteren. Daarom hadden we al een herstelplan. En daarom mochten we uw pensioen al vanaf 2008 niet verhogen. Ook in 2016 kunnen we uw pensioen niet verhogen.

Bron: VLEP

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer