X

Subsidiemogelijkheden voor projecten Duurzame Inzetbaarheid

07-11-2016  |

Van 14 november t/m 25 november 2016 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid, 3e tijdvak (ESF 2014-2020). Met deze subsidieregeling kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan het gezond, gemotiveerd, competent en productief houden van haar medewerkers, zowel nu als in de toekomst.

Aanvragers kunnen de helft van de kosten van een project Duurzame Inzetbaarheid gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal € 10.000, -. De omvang van het project moet wel minimaal € 12.000, - groot te zijn.

Thema’s
In dit derde tijdvak van deze regeling kan op onderstaande thema’s en activiteiten advies ingewonnen worden:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Advieskosten subsidiabel
Met de subsidie kan de aanvrager advies bekostigen voor het opstellen van een implementatieplan of de begeleiding bij een implementatie financieren. In dit tijdvak is de dialoog met de werkenden binnen de organisatie nog belangrijker dan voorheen. Alleen de advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking.

Samen aanvragen
Aanvragers kunnen ook samen met (een) andere werkgever(s) een subsidieaanvraag doen om zo de projectkosten en een eventuele subsidie te kunnen delen. Wanneer een aanvraag samen wordt ingediend, treedt één van deze organisaties formeel op als aanvrager (penhouder). Deze penhouder is verantwoordelijk voor de aanvraag, ontvangt alle correspondentie en het eventuele subsidiebedrag. De penhouder en de overige deelnemers moeten zelf onderling afspraken maken over de verdeling van de subsidie.

Subsidieportaal
Voordat  de subsidie kan worden aangevraagd is een account nodig op ons Subsidieportaal en moeten werkgevers zich registeren als (potentiële) aanvrager. Op onze website leest u meer over de registratieprocedure.

Let op: ook werkgevers die in het verleden een aanvraag hebben ingediend bij het Agentschap SZW moeten zich registeren voor deze subsidieregeling.

Meer informatie
Leest u ook de brochure ‘ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016, 3e tijdvak – van registreren tot declareren’. Hierin wordt de regeling op hoofdlijnen toegelicht toe zodat u weet wat aanvragers kunnen verwachten bij het starten van een ESF-project. Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap SZW. 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer