X

Nieuw artikel 2.i. toegevoegd aan het Toetsingskader subsidies Fonds Collectieve Belangen voor de vleeswarenindustrie

04-07-2018  |

Onlangs heeft het Georganiseerd Overleg ingestemd met het opnemen van het nieuwe artikel 2.i. in het toetsingskader subsidies FCB VlW. In het nieuwe artikel is de pilotafspraak, die tijdens de laatste cao-onderhandelingen tot stand is gekomen, nader uitgewerkt. De pilot-afspraak heeft tot doel om door middel van een functie- of ontwikkelingsgerichte opleiding op initiatief van de werknemer, een bijdrage te leveren aan het verbeteren van zijn/haar positie en het duurzaam vergroten van zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt. Er is geen toestemming vereist, maar men dient wel een aantal zaken af te stemmen met de werkgever.

Let op: De pilot-afspraak biedt ruimte voor deelname aan maximaal 50 werknemers en afhankelijk van de bedrijfsomvang is het aantal deelnemers beperkt. Lees hier de volledige tekst van art 2.i.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer