X

Cursus deskundigen Gevaarlijke Stoffen

09-10-2019  |

Naar aanleiding van de geslaagde themamiddagen Gevaarlijke stoffen heeft Kambode besloten om een cursus Deskundige gevaarlijke stoffen aan te bieden voor de Vlees- en Vleeswarensector.

De Nederlandse wet- en regelgeving vereist dat bedrijven die meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen opslaan één of meerdere Deskundigen Gevaarlijke stoffen aanstellen.

De leerdoelen tijdens deze cursus zijn:

 • Inzicht hebben in wettelijke eisen t.a.v. gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen;
 • Kunnen opstellen van een register van gevaarlijke stoffen;
 • Begrijpen van gegevens uit CLP-verordening en Veiligheidsinformatiebladen;
 • Kunnen vaststellen van de VGM-risico’s van gevaarlijke stoffen;
 • Kunnen toepassen van Arbeidshygiënische strategie;
 • Kunnen beoordelen van nieuw in te kopen gevaarlijke stoffen;
 • Toezicht kunnen houden op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
 • Zorgdragen voor de beschikbaarheid van informatie over gevaarlijke stoffen;
 • Kennis hebben over de toepassing van de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
 • Weten wat een instructie gevaarlijke stoffen aan de medewerkers moet bevatten;
 • Weten hoe te handelen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Benodigde vooropleiding of ervaring:
Deelnemers voor deze opleiding dienen de Nederlandse taal goed te kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven. Tenminste een MBO werk- of -denkniveau is nodig om de lesstof te kunnen vertalen naar de praktijk.

Locatie, data en tijdstip:
Lexmond op 24 Oktober 2019, 08.30 tot 16.30 uur.

Examen:
Het einde van de cursusdag wordt afgesloten met een schriftelijke kennistoets. Geslaagden ontvangen een certificaat met pasje Deskundige Gevaarlijke stoffen.

Tarief:
€ 375,00 (zegge: driehonderd vijfenzeventig euro) exclusief BTW per deelnemer.

Het vermelde tarief is inclusief:

 • Cursusmap, schrijfmap en pen;
 • USB met o.a. CLP verordening, PGS 15, PGS 9, voorbeeld register;
 • Lunch en consumpties;
 • Schriftelijke kennistoets en nakijken toets;
 • Certificaat en pasje voor de geslaagde deelnemers.

Het vermelde tarief is exclusief:

 • De wettelijk vastgestelde BTW;
 • 10% korting voor leden van de COV/VSV/VNV

Inschrijven:
Inschrijven voor deze training kan via email: info@kambode.nl, of telefonisch via 0183-645050. 

Bevestiging van deelname gaat op volgorde van inschrijving en vol is vol.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer