X

Coronavirus: Hoe gaan we er mee om en wat kun je doen?

27-02-2020  |

Het Coronavirus verspreid zich inmiddels in een snel tempo ook over Europa. De recente besmetting in Duitsland en ons grensoverschrijdend verkeer van mensen en goederen geven aanleiding voor extra waakzaamheid. Hieronder een korte update met verwijzing naar belangrijke bronnen van informatie en enkele voorzorgsmaatregelen die wij adviseren om te nemen.

Informatievoorziening via RIVM
In december vorig jaar is het Coronavirus in China opgedoken. We kennen het virus ook onder de naam covid-19. Inmiddels heeft het virus zich ook buiten China verspreid en hebben we er in Europa ook mee te maken. In Nederland zijn nog geen patiënten besmet met dit virus, maar de dreiging is met de gevallen vlak over de grens in Duitsland toegenomen.

Het RIVM is de belangrijkste bron voor informatie. Actuele en betrouwbare informatie over het virus, het voorkomen van besmetting en de maatregelen in Nederland vindt u op hun website. Klik voor meer informatie hier.

Voedselveiligheid
Het RIVM heeft een uitspraak gedaan over de relatie van het Corona-virus en voedselveiligheid. Het RIVM stelt “Wij gaan er vanuit dat er in Nederland geen verspreiding plaats kan vinden van dier op mens, ook niet via het voedsel dat hier gegeten wordt. Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om 'in leven te blijven' en te groeien. Dat kan niet in voedsel.”

Daarbij heeft het RIVM een heldere verklaring doen uitgaan over het risico van pakketjes uit China: “Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Andere coronavirussen verspreiden zich niet op deze manier en we hebben geen reden om aan te nemen dat dit voor dit nieuwe coronavirus anders is.”

De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie volgt de ontwikkelingen rondom het virus op dit punt in het bijzonder nauwgezet en zal zo nodig direct actie ondernemen als er enige verandering in de risicobeoordeling is.

Maatregelen bedrijven
We adviseren de leden om de eigen werknemers en bezoekers van buiten te wijzen op het belang van een strikte naleving van de interne hygiënemaatregelen. Met name is van belang om al het personeel op het bedrijf (vaste krachten en flexkrachten) op te roepen om bij verschijnselen van griep direct naar de huisarts te gaan en dit intern te melden.
Verder is het belangrijk om hen ook te wijzen op de preventieve maatregelen die ze privé kunnen nemen om het risico van besmetting voor henzelf of anderen te verkleinen, zoals:

  • Was én droog de handen goed (min. 30 sec. met water en zeep)
  • Zorg dat je altijd een flesje alcoholgel bij je hebt (gebruik het juist, zeker wanneer water en zeep ontbreekt)
  • Extra aandacht voor schoonmaken van contactvlakken (denk aan licht- en deurknoppen e.d.)
  • Ventileer goed (zorg voor frisse lucht in (werk) ruimtes)
  • Nies in de binnenkant van de elleboog en niet met de hand voor de mond

Uw schoonmaakbedrijf kan u wellicht hierin helpen en ondersteunen.

Reizen
Voor reizen van en naar China of een van de andere regio’s waar het virus heeft geleid tot besmettingen zoals Italië, luidt het advies om de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten te houden voor de meest recente informatie. Op dit moment geldt er een negatief reisadvies voor de provincie Hubei waar de stad Wuhan ligt. Voor andere bestemmingen in China of Italië wordt geadviseerd om alleen te reizen voor noodzakelijke reizen.

Maak een actieplan
Hoewel er geen reden is voor paniek, adviseren wij de leden wel om in kaart te brengen hoe het Cornonavirus de bedrijfsvoering eventueel kan raken, bijvoorbeeld:

  • Denk aan uw eigen producten en diensten, die van uw toeleveranciers, administratieve processen en transport.
  • Welke maatregelen van de (lokale) overheid zullen een belemmering zijn voor uw bedrijf?
  • Wat te doen bij het afsluiten van wegen, luchthavens, grensovergangen in landen waar de virusuitbraak hevig is?
  • Welke maatregelen gaat u instellen om verspreiding van een virus onder uw medewerkers tegen te gaan?
  • Hoe is crisismanagement binnen uw organisatie belegd? Hoe zijn de verschillende taken en verantwoordelijkheden tijdens een crisis verdeeld? Welke instanties en/of (lokale) overheden zijn van belang in geval van een crisis?

Werktijdverkorting
De overheid heeft onlangs laten weten dat Nederlandse bedrijven een beroep mogen doen op de regeling werktijdverkorting, omdat het kabinet het virus heeft aangemerkt als buitengewone omstandigheid die niet tot het normale ondernemersrisico behoort. Mocht u als bedrijf al last en hinder ondervinden als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus, dan is het goed om te weten dat u hier mogelijk gebruik van kunt maken. Het Sociaal Secretariaat kan u desgewenst nadere informatie verstrekken.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer