X

Coronavirus

13-03-2020  |

Het coronavirus dat begin dit jaar opdook in China leidt tot een reeks adviezen en maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Wat betekent dit voor u als werkgever en/of werknemer?

Ten algemene adviseren wij om de voorgestelde hygiëne- en reismaatregelen van de overheid strikt te volgen.

Hygiëne maatregelen:

 • Was je handen vaak met water en zeep gedurende minstens 20 seconden. Gebruik bij afwezigheid van water en zeep een ontsmettingsmiddel op basis van alcohol.
 • Vermijd het aanraken van ogen, neus en mond met ongewassen handen.
 •  Schud geen handen, zowel van collega’s als van noodzakelijke bezoekers (vermeld wel dat wij dit doen uit voorzorg).
 • Houd je eigen gezondheid in de gaten en meet je temperatuur regelmatig indien je denkt verhoging te hebben.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog (dus NIET met de hand voor de mond) of in een tissue die je daarna weggooit in een afsluitbare prullenbak.
 • Zowel bedrijfskleding als gewone kleding dient regelmatig gewassen te worden. 

Corona en werk
Hoe moet je als bedrijf op een gezonde en veilige manier om gaan met de gevolgen van het coronavirus? VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben hiervoor een handreiking gemaakt met adviezen en tips, bedoeld voor onder meer werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen.

Aandachtspunten
Werknemers in onze sector (zowel de vaste krachten als de uitzendkrachten) hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om de continuïteit van de productie te borgen. Tegelijkertijd ervaren werknemers zelf ook de onzekerheid van het mogelijk oplopen van een besmetting. Gelukkig werken wij in de sector volgens hoge hygiënestandaards.

Desondanks moeten bedrijven zich hier wel bewust van zijn en daar ook actief en passend op anticiperen, reageren en over (regelmatig) communiceren. Aandachtspunten daarbij (in aanvulling op de algemene maatregelen) zijn o.a.

 • Zorg voor duidelijke, tijdige en persoonlijke communicatie naar de werknemers (vaste en flexibele krachten). Maak duidelijk welke (extra) preventieve maatregelen er genomen zijn en  wat het belang is van de continuïteit van de productie.
 • Inventariseer binnen het bedrijf welke werknemers tot kritische / kwetsbare doelgroepen behoren en neem in overleg met hen passende maatregelen.
 • Zorg voor zover mogelijk dat door verdeling / compartimentering van het werk (in tijd en ruimte) de kans op besmetting intern wordt beperkt.
 • Laat het personeel wisselend pauze nemen, zodat dat in kleine groepen gebeurd (bij voorkeur in kleinere groepen dan 100 personen tegelijkertijd).
 • Communiceer de interne protocolafspraken met de uitzendbureaus en externe dienstverleners en check actief of zij deze voor het personeel op de locatie ook opvolgen.
 • Bespreek samen met het uitzendbureau welke aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden bij het transport en de huisvesting van arbeidsmigranten. Denk hierbij aan kleinere groepen voor transport van en naar het bedrijf, extra preventieve hygiënemaatregelen bij transport en op de huisvestingslocatie etc.
 • Voor veel van de thuislanden van deze arbeidsmigranten gelden inmiddels bepaalde reisrestricties. Dit kan tot zorgen onder deze populatie leiden en tot mogelijke beperkingen in de beschikbaarheid.

Nadere informatie
Voor mee informatie verwijzen we u naar de gebundelde informatie op de website van de Rijksoverheid  Wie algemene vragen heeft over het coronavirus kan terecht bij het publieksinformatienummer 0800 1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351. Veel informatie is ook te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer