X

SLIM werken aan de toekomst!

27-05-2020  |

Het Fonds Collectieve Belangen vraagt u gelet op de reactiedatum van 8 juni as. nogmaals uw aandacht voor onderstaand nieuwsbericht.

De wereld waarin we werken verandert in een razend tempo! Er is op dit moment veel onzekerheid vanwege de Corona-crisis. Om slagvaardig te zijn en te blijven is het van belang om als bedrijf wendbaar en weerbaar te zijn. Dit vraagt medewerkers die hun kennis en kunde op peil hebben en in staat zijn om met verandering om te gaan. Om als vlees- of vleeswarenbedrijf voorop te blijven lopen, is het van belang om te investeren in de inzetbaarheid van uw medewerkers. Hoe houdt u de kennis en kunde van uw medewerkers up to date en werkt u slimmer aan de toekomst van uw bedrijf?

De rijksoverheid stimuleert dit jaar MKB-ondernemers met 48 miljoen subsidie middels de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling voor Leren & Ontwikkelen in MKB-ondernemingen). Als Fonds Collectieve Belangen voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie kunnen we van 1 april t/m 30 juni 2020 een collectieve aanvraag indienen. Via deze mailing willen wij de behoefte peilen voor een collectieve aanvraag. Laat u ons weten of u geïnteresseerd bent in deelname?

SLIM aan de slag en fit voor de toekomst in de vlees en vleeswaren!
Fonds Collectieve Belangen voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie wil branches ondersteunen om slimmer te werken aan de kennis en kunde van de medewerkers in de branche(s). Door samen te werken en kennis te delen is zij ervan overtuigd dat de branches daar beter van worden. Wilt u aan de slag om:

  • Een opleidingsplan voor uw bedrijf te maken en medewerkers te stimuleren om zich verder te ontwikkelen;
  • Medewerkers inzicht te geven in hun kennis, kunde en talenten middels een assessment en hen loopbaanbegeleiding te bieden zodat u de juiste man/vrouw op de juiste plek krijgt;
  • Een eigen bedrijfsschool op te richten en een methode te ontwikkelen waarmee (jonge) vakkrachten in rap tempo de kneepjes van het vak leren;
  • Uw team beter te laten samenwerken door inzicht in elkaars werk te krijgen en de communicatie te optimaliseren;
  • Het verbeteren van het leiderschap in uw bedrijf, zodat uw leidinggevenden meer toegerust zijn om het ‘goede gesprek’ met uw medewerkers te voeren over duurzame inzetbaarheid in het algemeen en leren & ontwikkelen in het bijzonder.

Als deze of vergelijkbare onderwerpen op uw situatie van toepassing zijn kunt u meedoen met de collectieve subsidieaanvraag van FCB Vlees- en Vleeswarenindustrie. Samen werken we slim aan de toekomst! Deze subsidie is beschikbaar voor MKB-bedrijven en enkele grote bedrijven binnen de vlees- en vleeswarenindustrie.

Doet u mee?
Wilt u gemeenschappelijk met een aantal collega’s een aanvraag doen, meld u vrijblijvend aan (voor 8 juni) en geef het onderwerp aan waar u interesse in heeft. Dat kan door een mail te sturen naar Marc van Bruggen | sociaal secretaris via mvbruggen@cov.nl |telefoonnummer: 06-30 47 98 42.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer