X

Jaarplan 2021 Inspectie SZW gepubliceerd

23-12-2020  |

Nog niet zolang geleden heeft de Inspectie SZW haar jaarplan 2021 bekendgemaakt. Het jaarplan 2021 is een onderdeel van het eerder gepubliceerde meerjarenplan 2019-2022 van de inspectie SZW. Dat de coronacrisis een enorme weerslag had en heeft op het werk en de inrichting hiervan, staat buiten kijf en heeft dan ook een grote rol gespeeld bij de Inspecties van SZW het afgelopen jaar. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting, dat de Inspectie SZW vanuit haar toezichthoudende rol, ook in 2021 extra aandacht heeft voor de coronamaatregelen die van kracht zijn. Uit het jaarplan 2021 valt op te maken dat er, net zoals in voorgaande jaren, onder meer aandacht is voor risico`s die samenhangen met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, werkdruk en arbeidsdiscriminatie, arbeidsongevallen en druk op eerlijk werk. Het ligt dan ook voor de hand dat bij de bedrijfsbezoeken het accent o.a. zal liggen op de voornoemde thema`s. Lees het volledige Jaarplan van Inspectie SZW 2021 hier.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer