X

Arbo-voorlichting en toezicht

16-02-2021  |

Arbovoorlichting geven aan medewerkers is niet alleen wettelijk voorgeschreven, maar ook onmisbaar. Eigen medewerkers en zeker ook uitzendkrachten moeten immers kennis hebben over de risico’s in hun werk en over hoe daarmee veilig en gezond om te gaan.

De Arbocatalogus Vlees & Vleeswaren bevat concrete afspraken waaraan Arbovoorlichting moet voldoen om doeltreffend te zijn. Zo schrijft de richtlijn Voorlichting en Onderricht werkinstructies of machine-instructiekaarten voor, en ook regelmatige herhaling van de voorlichting. En ook een toets of medewerkers de voorlichting hebben begrepen.
Verder is ook praktisch onderricht en toezicht vereist.

De richtlijn Toezicht op de werkplek geeft aan dat voorbeeldgedrag van leidinggevenden een eerste stap is en verder het gericht aanspreken van medewerkers als zij zich niet aan de voorschriften houden.

Inspectie SZW heeft aangegeven bij haar inspecties extra aandacht te hebben voor de richtlijnen met betrekking tot Voorlichting, Onderricht en Toezicht (VOeT).

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer