X

Taal en veiligheidsrisico's

02-03-2021  |

Als medewerkers procedures en instructies niet goed begrijpen, kan tot ernstige ongevallen leiden. Werknemers en uitzendkrachten met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal lopen daarom extra veiligheidsrisico’s. Het gaat niet alleen om anderstaligen, maar ook om Nederlandstaligen met een gebrekkige leesvaardigheid (laaggeletterden).

In de arbocatalogus Vlees en Vleeswaren geeft de richtlijn Taal en veiligheidsrisico’s aan wat er van een werkgever verwacht wordt op dit terrein. Bijvoorbeeld dat een werknemer alleen te werk kan worden gesteld als bij een (praktijk)toets blijkt dat hij/zij de voorlichting en instructie daadwerkelijk heeft begrepen.
De richtlijn geeft ook praktische tips en doorverwijzingen voor bedrijven die hiermee aan de slag willen gaan.

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer