X

Afscherming bewegende delen

16-03-2021  |

De RIVM heeft een website ontwikkeld om te kunnen leren van ongevallen. Op een aparte webpagina zijn de ongevallen in de vlees- en vleeswarensector over een periode van 10 jaar geanalyseerd.

Opvallend is dat ruim een derde van de ongevallen is ontstaan door contact met bewegende delen van machines. De Arboregelgeving schrijft voor dat alle bewegende delen van machines moeten zijn afgeschermd. Bv met vaste afschermingen op de voorgeschreven afstanden, beweegbare schermen met blokkeerinrichting, lichtschermen, sensoren en/of schakelmatten.
Daarnaast is speciale aandacht vereist voor veiligheid bij onderhoud, reparatie en schoonmaak en bij het omstellen van machines. Daarvoor is een procedure nodig die voorkomt dat machines worden ingeschakeld terwijl er nog mensen werkzaamheden in of aan uitvoeren. De kern van die procedure is dat de energiebronnen eerst zijn uitgeschakeld en dat bovendien wordt voorkomen dat ze ongewenst weer ingeschakeld worden. Dat kan door een werkschakelaar te vergrendelen met een hangslot, door een zekering te trekken of door een stekker te borgen. Alleen de medewerkers die aan de machine werken, kunnen de uitschakeling  ongedaan maken. Voordat zij hun werkzaamheden starten moet bezien worden of het uitschakelen en isoleren van de machine(onderdelen) op de juiste manier heeft plaatsgevonden. Deze zogenaamde ‘LoToTo-procedure’, is onmisbaar voor veiligheid.
Meer info voor de vleessector: zie de Arbocatalogus Vlees
Meer info voor de Vleeswarensector: zie de Arbocatalogus Vleeswaren

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer